KEMLG - Grup d´Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic

Esteu aquí

El grup d'Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic (KEMLG) està format per membres del departament de Ciències de la Computació.

El seu objectiu és l'anàlisi, disseny, implementació i aplicació de nombroses tècniques i metodologies d'intel·ligència artificial per donar suport al funcionament o a l'anàlisi del comportament de sistemes i dominis complexos del món real. Les principals línies de recerca són:

  • Dispositius d'ajuda i entorn intel·ligent
  • Sistemes intel·ligents de suport a la presa de decisions i sistemes de recomanació
  • Mineria de dades i descobriment de coneixement
  • Comerç electrònic, web semàntic i sistemes intel·ligents distribuïts
  • Institucions electròniques, teoria de les organitzacions i sistemes multiagents
  • Argumentació computacional
  • Xarxes i sistemes socials
  • Aprenentatge

La recerca es basa en l’anàlisi, disseny, gestió o supervisió d’aquests dominis, incloent àrees d'aplicació com medicina i salut, sistemes i processos mediambientals, i sistemes socials i basats en Internet en els entorns empresarial i industrial.

Producció científica

Dona una ullada a la pàgina web de la producció científica de la recerca de la UPC:futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Blog Arcitec UPC

Descobreix i/o publica els projectes de recerca duts a terme per estudiants de la FIB al blog arcitec de la UPC

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional