Màster en Ciència de Dades

Esteu aquí

El termini de preinscripció per sol·licitar l'accés a aquest màster és del 26 de febrer al 26 de maig de 2024.

Sol·licita via admissió estudis UPC (en línea)
Web de màsters

Nota: Aquest és un nou màster que substitueix l'especialització en Data Science

El màster en Ciència de Dades prepara als graduats amb fonaments sòlids i experiència real en aspectes fonamentals de la gestió i anàlisi de dades per extreure el potencial ocult de dades estructurades i no-estructurades i construir sistemes analítics adaptables que siguin capaços d'explotar aquell coneixement en organitzacions modernes. En particular, els graduats estaran preparats per enfrontar-se a nous reptes de la coneguda societat liderada per les dades i desenvolupar sistemes basats en la informació en tòpics com la detecció de frau, bioinformàtica i salut electrònica, extracció d'informació d'estructures altament desorganitzades, anàlisi en temps real de sensors i xarxes socials, relació personalitzada amb el client, etc. El màster en Ciència de Dades té l'objectiu de preparar professionals altament qualificats en fonaments i competències requerides (que són la combinació de coneixement i habilitats) per aplicar al seu aprenentatge en el creixent sector de la ciència de dades. A més, aquest programa generarà professionals interdisciplinaris i innovadors amb una forta orientació a la recerca, especialment preparats per enfrontar-se als reptes identificats a la indústria.

Coordinadora: Anna Queralt Calafat -

Núm. places

40

Durada

Quatre quadrimestres (120 ECTS)
Presencial

Dedicació

Temps Complet: 20h classes, 20h treball personal
Temps Parcial: 10h classes, 10h treball personal

Idioma

Anglès

Perfil d'entrada

El màster en Ciència de Dades és un programa interdisciplinari que comunica les matemàtiques amb l'Enginyeria Informàtica. Els perfils recomanats per entrar són els següents:

  • Enginyeria Informàtica i graus equivalents
  • Matemàtiques i graus equivalents
  • Enginyeries clàssiques o graus equivalents amb un fort rerefons en matemàtiques, cobrint en profunditat àlgebra, càlcul, estadística i una mica d'informàtica.

Altres perfils poden ser considerats depenent de que puguin garantir fonaments sòlids en Matemàtiques i Enginyeria Informàtica per poder seguir el programa. 

El màster en Ciència de Dades s'ofereix a estudiants de tot el món. Els candidats han de tenir una bona comprensió, oral i escrita en anglès. Els candidats també han d'estar motivats a descobrir coneixement de la informació en el fascinant món de les ciències i les tecnologies.

Dobles titulacions

Segells de qualitat

Per a més informació consulta el Sistema de qualitat de la FIB.