Centres de Recerca

Esteu aquí

Els centres de recerca són, en contraposició als grups de recerca, entitats amb personalitat jurídica pròpia. Creades en col·laboració amb altres institucions de l'àmbit públic o privat, permeten que el personal docent i investigador de la UPC hi desenvolupi part de la seva tasca de recerca.

Aquests són els centres de recerca en que hi col·laboren professors que fan docència a la FIB.

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Blog Arcitec UPC

Descobreix i/o publica els projectes de recerca duts a terme per estudiants de la FIB al blog arcitec de la UPC

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional