Centres de Recerca

Esteu aquí

Els centres de recerca són, en contraposició als grups de recerca, entitats amb personalitat jurídica pròpia. Creades en col·laboració amb altres institucions de l'àmbit públic o privat, permeten que el personal docent i investigador de la UPC hi desenvolupi part de la seva tasca de recerca.

Aquests són els centres de recerca en que hi col·laboren professors que fan docència a la FIB.

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Treballs de fi de grau i màster dels estudiants

Descobreix al portal de coneixement obert de la UPC els projectes duts a terme per estudiants de la FIB 

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional