Prematrícula de les assignatures optatives del GCED

Esteu aquí

El llistat de les assignatures optatives oferides des del GCED es pot consultar a l'apartat optatives; si es vol matricular alguna assignatura optativa que no està al llistat s'ha de contactar amb

Per matricular assignatures optatives, és necessari realitzar el procés de prematrícula a través del Racó. La prematrícula consta de dues fases:

  • Primera fase de prematrícula: desiderata d'optatives amb indicació de l'odre de matrícula en cada assignatura seleccionada i si s'aconseguiria plaça o no (aquesta desiderata no us condiciona a res). Una vegada acabada la fase, haurà un procés de ajustament de l'oferta de places. 
  • Segona fase de prematrícula: desiderata d'optatives amb indicació de l'odre de matrícula en cada assignatura seleccionada i si s'aconsegueix plaça o no. La selecció que feu es tindrà en compte per a elaborar el vostre potencial de matrícula (amb les assignatures en les quals consti que esteu admesos). Tingueu en compte que si esteu admesos en alguna assignatura i després no us hi matriculeu, estareu privant de plaça algun altre company.

En el  moment de realitzar la matrícula d'assignatures optatives, us apareixerà un llistat al potencial de matrícula amb aquelles assignatures per a les que heu obtingut plaça en el procés de prematrícula.

Tràmit en línia

Racó

Fase 1: del 12 al 16 de juliol de 2021

Ajustos: 19 i 20 de juliol de 2021

Fase 2: 21 de juliol de 2021

Estudiants del GCED que volen matricular assignatures optatives.

Aquest tràmit és gratuït.