Treure assignatures de la matrícula (Baixa acadèmica)

Esteu aquí

Els estudiants poden sol·licitar la baixa acadèmica d’assignatures fins a les dates que, a aquest efecte, estableix el calendari acadèmic, fet que no comporta el retorn de l’import de la matrícula. En cap cas no es pot demanar la baixa acadèmica d’assignatures de matrícula obligatòria pel fet que siguin prerequisits o correquisits o perquè estiguin afectades per l'aplicació de les condicions acadèmiques de matrícula establertes a la normativa.

Si la baixa acadèmica d’assignatures sol·licitada per l’estudiant implica eliminar totes les assignatures matriculades, el tractament de la sol·licitud s’ha de fer segons el que estableix l’apartat 2.6 d’aquesta normativa (renúncia a la matrícula).

La presentació de sol·licituds es realitzarà a través de l'e-Secretaria.

Tràmit online

e-Secretaria

Els estudiants de Fase Inicial Superada del Grau en Enginyeria Informàtica poden presentar les instàncies fins al 31 de març de 2021.

Els estudiants de la Fase Inicial  del Grau en Enginyeria Informàtica poden presentar les instàncies fins al 31 de març de 2021.

Els estudiants del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades poden presentar les instàncies fins al 31 de març de 2021.

  • Estudiants de Grau i Màster de la FIB

Aquest tràmit és gratuït.