Treure assignatures de la matrícula (Baixa acadèmica)

Esteu aquí

Els estudiants i estudiantes poden sol·licitar la baixa acadèmica d’assignatures en el termini corresponent, fet que no comporta la devolució de l’import de la matrícula. En cap cas es podrà sol·licitar la baixa acadèmica d’assignatures de matrícula obligatòria pel fet que siguin prerequisits o corequisits o perquè estiguin afectades per l'aplicació de les condicions acadèmiques de matrícula establertes a la normativa.

La presentació de sol·licituds es realitzarà a través de l'e-Secretaria.

Tràmit online

e-Secretaria
Període Q1: 
dijous, 6 setembre, 2018 a dimecres, 31 octubre, 2018
  • Estudiants de Grau i Màster de la FIB

Aquest tràmit és gratuït.