Sol·licitud d’accés per canvi d’estudis, centre o universitat, amb reconèixement

Esteu aquí

Aquest tràmit va dirigit a les persones interessades en:

 • tramitar l'accés directe als estudis de la FIB per canvi d'estudis, centre o universitat
 • persones que han cursat estudis universitaris estrangers i volen cursar un grau a la FIB, han de realitzar una convalidació d'estudis universitaris previs.

Consulta la pàgina d'accés als estudis per a més informació.

Resolució

Canvi d'Estudis - GEI // Canvi d'Estudis - GCED // Canvi d'Estudis - GIA

(Data prevista de publicació: 27/07/2022)

Com realitzar la sol·licitud?

 1. Abans d'iniciar el tràmit s'ha de tenir la documentació necessària digitalitzada en format PDF.
 2. L'estudiant haurà de contactar amb la Gestió Acadèmica (Secretaria) per iniciar el tràmit no presencial de sol·licitud d'accés directe als estudis,
  • enviar un correu a des de l'adreça electrònica d'estudiant UPC (si és estudiant de la UPC), indicant a quina titulació es vol accedir

  • adjuntar còpia del DNI en el correu

  • i com a subject del correu indicar el nom del tràmit (Sol·licitud d'accés per canvi d'estudis, centre o universitat, amb reconeixement)

 3. La Secretaria validarà la sol·licitud. 
  • Si la sol·licitud ha estat validada, l'estudiant rebrà per part de la Secretaria un correu electrònic informant del procediment a seguir per a completar el tràmit. 
 4. L'estudiant haurà d'abonar de la taxa del tràmit a través de l'e-Secretaria
 5. L'estudiant haurà d'entrar al tràmit de la seu electrònica de la UPC per registrar la sol·licitud. 

  • Si és estudiant de la UPC, accedir al tràmit amb la Identitat Digital UPC (usuari/contrasenya)

  • Si és ciutadà de la UE, accedir al tràmit amb qualsevol sistema d'identificació digital vàlid.

  • Si és ciutadà no comunitari i no es disposa d'identificació -usuari i contrasenya- de la UPC, s'haurà d'adjuntar una declaració jurada que les dades són certes.

 6. Buscar la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) i fer clic en el botó “Tramita” corresponent segons el teu col·lectiu:

  • Tramita Estudiantat UPC

  • Tramita (externs UPC) 

  • Tramita (NO comunitaris)

 7. Omplir el formulari i adjuntar la documentació en format PDF que es demana a l'apartat documentació necessària.

 8. Marcar la casella “Declaro”.

 9. Clicar en el botó “Signa i registra”. És el moment de la signatura. Es mostrarà una pantalla on es podrà escollir el mètode de signatura. Seleccionar el que es vulgui utilitzar i continuar el procés segons les indicacions.

Una vegada completat el procés de signatura, l'aplicació informarà que s'està processant el tràmit. Quan l'aplicació informi que el tràmit s'ha completat correctament, es podrà descarregar el rebut de registre del tràmit. La no recepció del rebut acreditatiu significa que la Universitat Politècnica de Catalunya no ha rebut la sol·licitud. Per tant, el document es tindrà per no presentat a tots els efectes.

Passats uns minuts la persona rebrà un correu electrònic amb remitent UPC que conté:

 • Un Codi Segur de Verificació (CSV) de la sol·licitud presentada
 • Un Codi Segur de Verificació (CSV) de cada document adjuntat

Amb aquest codi, si es necessita, a l'apartat d'autoservei de documents de la Seu Electrònica UPC, es podrà obtenir una còpia autèntica de la documentació presentada.

 

Tràmit en línia

Seu electrònica UPC
Període Q1: 
dimecres, 15 juny, 2022 a divendres, 15 juliol, 2022
Tràmit resolució q1: 
dimecres, 27 juliol, 2022

Persones interessades en:

 • tramitar l’accés directe als estudis de la FIB per canvi d’estudis, centre o universitat 

 • persones que han cursat estudis universitaris estrangers i volen cursar un grau a la FIB, han de realitzar una convalidació d’estudis universitaris previs.

Consulta l'apartat 'Documentació necessària' corresponent al teu tipus d'accés de la pàgina d’accés als estudis.

Consulta el decret de preus

 • Estudis d'expedient acadèmic per a la convalidació, l'adaptació, la transferència i el reconeixement de plans d'estudis: 54,54 euros.

Via e-Secretaria.