Sol·licitud plaça de mobilitat al programa UNITECH

Esteu aquí

 

ATENCIÓ: Per poder treure un rendiment acadèmic de la teva partipació en el programa UNITECH cal que t'informis abans d'aplicar. Contacta amb el Vicedeganat d'Estudiantat a i concerta una cita.

Els estudiants de Grau en Enginyeria Informàtica hauran de tenir en compte la normativa de mobilitat.

 

El procés d'aplicació al programa UNITECH consta de 3 etapes:

1. Presentació de la sol·licitud a través de la web de UNITECH: https://www.unitech-international.org/the-programme/application
Prepara per avançat el qüestionari [Tancat] i la informació requerida (certificat d'idioma, certificat de notes, proposta de llista de matèries a realitzar, fotografia i CV).

Tingues en compte que l'aplicació es tanca automàticament en el termini indicat. Les sol·licituds enviades per correu electrònic o presentades en paper seran rebutjades; només les sol·licituds presentades en línia a la web de UNITECH seran vàlides.
 
2. Preselecció de candidats a la universitat d'origen.

3. Els candidats preseleccionats participaran en un esdeveniment presencial i obligatori: l'Assessment Center (AC). que realitzarà el personal de les empreses del grup UNITECH. L'esdeveniment consta de 3 proves: discussió en grup, presentació improvisada i entrevista personal. Tot l'esdeveniment és en anglès.

 

Tràmit online

Application form

De l'1 de desembre de 2018 al 10 de gener de 2019

Estudiants de la FIB que estiguin cursant els estudis següents:

  • Grau en Enginyeria Informàtica
  • Màster en Enginyeria Informàtica
  • Master in Artifical Intelligence
  • Master in Innovation and Research in Informatics
  • Qüestionari d'aplicació
  • Certificat de notes
  • Certificat d'idioma
  • CV actualitzat
  • Fotografia

Aquest tràmit és gratuït.