Ampliació de crèdits a la matrícula

Esteu aquí

El màxim de crèdits matriculables per quadrimestre, establert per la Normativa Acadèmica General, són 36. Les excepcions a aquesta limitació es faran en el termini establert, a través de la "e-secretaria" a "Ampliació crèdits matrícula".

Tràmit online

e-secretaria

Els estudiants de Fase Inicial Superada (Grau en Enginyeria Informàtica) poden presentar les instancies des del 16 fins el 30 de gener.

Els estudiants de la Fase Inicial (Grau en Enginyeria Informàtica) poden presentar les instancies des del 16 de gener fins al 4 de febrer (fins les 12h. del migdia).

Els estudiants del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades poden presentar les instancies des del 16 de gener fins el 3 de febrer.

Estudiants de Grau que vulguin ampliar el seu límit de crèdits de matrícula

Aquest tràmit és gratuït.