Junta de Facultat

Esteu aquí

La Junta, que presideix el degà o degana, és l'òrgan de govern del centre docent.

Composició (desembre 2023)

MEMBRES NATS

Equip deganal

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Secretària Acadèmica: Montserrat Maureso Sánchez
 • Vicedegana Cap d'Estudis del GEI: Lídia Montero Mercadé
 • Vicedegana Cap d'Estudis de la Fase Inicial: Gemma Sesé Castel
 • Vicedegana Cap d'Estudis del BBI: Marta Casanellas Rius
 • Vicedegà d'Estudis de Postgrau: Oscar Romero Moral
 • Vicedegà de Promoció i Comunicació: Enric X. Martín Rull
 • Vicedegà de Qualitat: Ramon Sangüesa Solé
 • Vicedegana de Relacions Internacionals: Anna Rio Doval
 • Vicedegà de Relacions amb les Empreses: René Serral Gracià
 • Cap de la Unitat Transversal de Gestió: Sara Pérez Rodríguez
 • Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i de Màster: José Manuel Diéguez Pérez
 • Cap de la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes: Rosa Anglès Ruiz

PDI representant davant del degà

 • AC: Josep Llosa Espuny 
 • CS: Guillem Godoy Balil
 • EIO: Pau Fonseca Casas 
 • ESAII: Manel Frigola Bourlon
 • ESSI: Enric Mayol Sarroca 
 • FIS: Romualdo Pastor Satorras
 • M: Fernando Martínez Sáez
 • OE: Joan Carles Gil Martín

Delegat de l'estudiantat de la FIB (juny 2024)

 • Francisco Javier Costa Ferrer-Vidal

MEMBRES ELECTIUS

PDI-A Modalitat Centre

 • Carlos Àlvarez Martínez
 • Ramon Canal Corretger
 • Daniel Jiménez González
 • Mercè Mora Giné
 • Guillem Perarnau Llobet
 • Enric Rodríguez Carbonell
 • Maria José Serna Iglesias
 • Ernest Teniente López
 • vacant
 • vacant 

PDI-A Modalitat Departaments

Arquitectura de Computadors
 • José M. Barceló Ordinas
 • Jordi Domingo Pascual
 • Agustín Fernández Jiménez
 • David López Álvarez
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
Ciències de la Computació
 • Carlos A. Andújar Gran
 • M. Josep Blesa Aguilera
 • Antonio Chica Calaf
 • Marta Fairén González
 • Àngela Nebot Castells
 • Albert Oliveras Llunell
 • Enrique Romero Merino 
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació
 • Alberto Abelló Gamazo
 • Claudia Patricia Ayala Martínez
 • Carles Farré Tost
 • Cristina Gómez Seoane
 • Carme Quer Bosor
Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial
 • Andreu Català Mallofre
 • Joan Climent Vilaró
Estadística i Investigació Operativa
 • Karina Gibert Oliveras
 • vacant
Física
 • Grigori Astrakharchik
 • Manel Canales Gabriel 
Matemàtiques
 • Anna De Mier Vinué
 • Rodrigo I. Silveira Isoba
 • vacant
Organització d’Empreses
 • Jose Maria Cabré Garcia
 • Ferran Sabaté Garriga

PDI-B Modalitat Centre

 • Besim Bilalli
 • Josep-Llorenç Cruz Diaz
 • Alexandre Gràcia Calvo
 • Joaquim Motger de la Encarnación
 • Sergi Nadal Francesch
 • Antonia Soler Cervera 
 • Borja Valles Fuente 
 • vacant
 • vacant
 • vacant

PAS

 • Anna Casas Casademunt
 • Núria Font Bilbeny
 • Natalia Forcada Delgado
 • Antonia Gómez González 
 • Maribel Gutiérrez Delgado
 • Montserrat Jándula Congost
 • Rosa M. Martín Santiago
 • Lídia Martínez Rojas
 • Albert Obiols Vives
 • Daniel Sánchez Dorado

Estudiantat 

 • Roger Baiges Trilla
 • Óscar Barragán Galán
 • Maria Camps Llorente
 • Miguel Carrasco Guirao
 • Maria Gil Casas
 • Pablo González Monfort
 • Adrià Lisa Bou
 • Nuria Llopart Fernández
 • Marc Marcos Madruga
 • Martina Massana Massip
 • Eloi Montañés Castellana
 • Olivia Puig Carreras
 • Miquel Rodríguez Sansaloni
 • Xavier Salvà Grimalt
 • Cai Selvas Sala
 • Yiqi Zheng Shan
 • vacant
 • vacant
 • vacant 
 • vacant 
 • vacant 
 • vacant
 • vacant 
 • vacant

Informació de les sessions

Data Comissió
22 març 06 Junta de Facultat
19 oct. 05 Junta de Facultat

Pàgines