Junta de Facultat

Esteu aquí

La Junta, que presideix el degà o degana, és l'òrgan de govern del centre docent.

Composició (novembre 2021)

MEMBRES NATS

Equip deganal

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Secretària Acadèmica: Montserrat Maureso Sánchez
 • Vicedegana Cap d'Estudis: Lídia Montero Mercadé
 • Vicedegana Cap d'Estudis de la Fase Inicial: Gemma Sesé Castel
 • Vicedegà d'Estudis de Postgrau: Oscar Romero Moral
 • Vicedegà de Promoció i Comunicació: Enric X. Martín Rull
 • Vicedegà de Qualitat: Ramon Sangüesa Solé
 • Vicedegà de Relacions Institucionals: Joan Antoni Pastor Collado
 • Vicedegana de Relacions Internacionals: Anna Rio Doval
 • Vicedegà de Relacions amb les Empreses: René Serral Gracià
 • Cap de la Unitat Transversal de Gestió: Sara Pérez Rodríguez
 • Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i de Màster: José Manuel Diéguez Pérez
 • Cap de la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes: Rosa Anglès Ruiz

PDI representant davant del degà

 • AC: Josep Llosa Espuny 
 • CS: Guillem Godoy Balil
 • EIO: Pau Fonseca Casas 
 • ESAII: Joan Climent Vilaró
 • ESSI: Enric Mayol Sarroca 
 • FIS: Romualdo Pastor Satorras
 • M: Fernando Martínez Sáez
 • OE: Joan Carles Gil Martín

Delegat de l'estudiantat de la FIB

 • Christopher Luis Dortignacq Meneses

MEMBRES ELECTIUS

PDI-A Modalitat Centre

 • Carme Àlvarez i Faura
 • Carlos Andújar Gran
 • Joan Aranda López
 • Ramon Canal Corretger
 • Daniel Jiménez González
 • Mercè Mora Giné
 • Jordi Petit Silvestre
 • Maria José Serna Iglesias
 • Ernest Teniente López
 • vacant 

PDI-A Modalitat Departaments

Arquitectura de Computadors
 • Carlos Álvarez Martínez
 • José María Barceló Ordinas
 • Davide Careglio
 • Llorenç Cerdà Alabern
 • Juan José Costa Prats
 • David López Álvarez
 • Leandro Navarro Moldes
 • Fermín Sánchez Carracedo
Ciències de la Computació
 • Maria Josep Blesa Aguilera
 • Antonio Chica Calaf
 • Marta Fairén González
 • Mario Martín Muñoz
 • Conrado Martínez Parra
 • Àngela Nebot Castells
 • Albert Oliveras Llunell
 • Enric Rodríguez Carbonell
 • Enrique Romero Merino 
 • Miquel Sànchez i Marré
 • Pere-Pau Vázquez Alcocer
Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació
 • Alberto Abelló Gamazo
 • Claudia Patricia Ayala Martínez
 • Carles Farré Tost
 • Carme Quer Bosor
 • Cristina Gómez Seoane
Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial
 • Andreu Català Mallofre
 • Manel Frigola Bourlon
Estadística i Investigació Operativa
 • Erik Cobo Valeri
 • Pedro Delicado Useros
Física
 • Manel Canales Gabriel 
 • vacant
Matemàtiques
 • Guillermo González Casado
 • M. Àngela Grau Gotés
 • Rodrigo Ignacio Silveira Isoba
Organització d’Empreses
 • Antonio Cañabate Carmona
 • Ferran Sabaté Garriga

PDI-B Modalitat Centre

 • Josep-Llorenç Cruz Diaz
 • Petar Jovanovic
 • Silverio Juan Martínez Fernández
 • Joaquim Motger de la Encarnación
 • Sergi Nadal Francesch
 • Anna Queralt Calafat
 • Alejandro Ríos Jerez
 • Joan Sardà Ferrer 
 • Antonia Soler Cervera 
 • Borja Valles Fuente 

PAS

 • Carme Alcalà Val
 • Eugènia Bretones Espejo
 • Anna Casas Casademunt
 • Ivette Garcia Manuel
 • Antonia Gómez González 
 • Montserrat Jándula Congost
 • Rosa María Martín Santiago
 • Albert Obiols Vives
 • Daniel Sánchez Dorado
 • Carme Tallón Montoro

Estudiantat 

 • Javier Armaza Bravo
 • Óscar Barragán Galán
 • Francisco Javier Costa Ferrer-Vidal
 • Joel Díaz Álvarez
 • Mónica Jiménez Candela
 • Pol Marcet Sardà
 • Oriol Ramos Puig
 • Marcos Roca Voltá
 • Miquel Rodríguez Sansaloni
 • Àlex Rubio i Quintana
 • Albert Ruiz Vives
 • Yiqi Zheng Shan
 • vacant
 • vacant
 • vacant 
 • vacant 
 • vacant 
 • vacant
 • vacant 
 • vacant 
 • vacant 
 • vacant
 • vacant 
 • vacant

Informació de les sessions

Data Comissió
27 febr. 08 Junta de Facultat
21 març 07 Junta de Facultat
13 des. 06 Junta de Facultat
22 març 06 Junta de Facultat
19 oct. 05 Junta de Facultat

Pàgines