Junta de Facultat

Esteu aquí

La Junta, que presideix el degà o degana, és l'òrgan de govern del centre docent.

Composició (desembre 2023)

MEMBRES NATS

Equip deganal

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Secretària Acadèmica: Montserrat Maureso Sánchez
 • Vicedegana Cap d'Estudis del GEI: Lídia Montero Mercadé
 • Vicedegana Cap d'Estudis de la Fase Inicial: Gemma Sesé Castel
 • Vicedegana Cap d'Estudis del BBI: Marta Casanellas Rius
 • Vicedegà d'Estudis de Postgrau: Oscar Romero Moral
 • Vicedegà de Promoció i Comunicació: Enric X. Martín Rull
 • Vicedegà de Qualitat: Ramon Sangüesa Solé
 • Vicedegana de Relacions Internacionals: Anna Rio Doval
 • Vicedegà de Relacions amb les Empreses: René Serral Gracià
 • Cap de la Unitat Transversal de Gestió: Sara Pérez Rodríguez
 • Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i de Màster: José Manuel Diéguez Pérez
 • Cap de la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes: Rosa Anglès Ruiz

PDI representant davant del degà

 • AC: Josep Llosa Espuny 
 • CS: Guillem Godoy Balil
 • EIO: Pau Fonseca Casas 
 • ESAII: Manel Frigola Bourlon
 • ESSI: Enric Mayol Sarroca 
 • FIS: Romualdo Pastor Satorras
 • M: Fernando Martínez Sáez
 • OE: Joan Carles Gil Martín

Delegat de l'estudiantat de la FIB (juny 2024)

 • Francisco Javier Costa Ferrer-Vidal

MEMBRES ELECTIUS

PDI-A Modalitat Centre

 • Carlos Àlvarez Martínez
 • Ramon Canal Corretger
 • Daniel Jiménez González
 • Mercè Mora Giné
 • Guillem Perarnau Llobet
 • Enric Rodríguez Carbonell
 • Maria José Serna Iglesias
 • Ernest Teniente López
 • vacant
 • vacant 

PDI-A Modalitat Departaments

Arquitectura de Computadors
 • José M. Barceló Ordinas
 • Jordi Domingo Pascual
 • Agustín Fernández Jiménez
 • David López Álvarez
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
Ciències de la Computació
 • Carlos A. Andújar Gran
 • M. Josep Blesa Aguilera
 • Antonio Chica Calaf
 • Marta Fairén González
 • Àngela Nebot Castells
 • Albert Oliveras Llunell
 • Enrique Romero Merino 
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació
 • Alberto Abelló Gamazo
 • Claudia Patricia Ayala Martínez
 • Carles Farré Tost
 • Cristina Gómez Seoane
 • Carme Quer Bosor
Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial
 • Andreu Català Mallofre
 • Joan Climent Vilaró
Estadística i Investigació Operativa
 • Karina Gibert Oliveras
 • vacant
Física
 • Grigori Astrakharchik
 • Manel Canales Gabriel 
Matemàtiques
 • Anna De Mier Vinué
 • Rodrigo I. Silveira Isoba
 • vacant
Organització d’Empreses
 • Jose Maria Cabré Garcia
 • Ferran Sabaté Garriga

PDI-B Modalitat Centre

 • Besim Bilalli
 • Josep-Llorenç Cruz Diaz
 • Alexandre Gràcia Calvo
 • Joaquim Motger de la Encarnación
 • Sergi Nadal Francesch
 • Antonia Soler Cervera 
 • Borja Valles Fuente 
 • vacant
 • vacant
 • vacant

PAS

 • Anna Casas Casademunt
 • Núria Font Bilbeny
 • Natalia Forcada Delgado
 • Antonia Gómez González 
 • Maribel Gutiérrez Delgado
 • Montserrat Jándula Congost
 • Rosa M. Martín Santiago
 • Lídia Martínez Rojas
 • Albert Obiols Vives
 • Daniel Sánchez Dorado

Estudiantat 

 • Roger Baiges Trilla
 • Óscar Barragán Galán
 • Maria Camps Llorente
 • Miguel Carrasco Guirao
 • Maria Gil Casas
 • Pablo González Monfort
 • Adrià Lisa Bou
 • Nuria Llopart Fernández
 • Marc Marcos Madruga
 • Martina Massana Massip
 • Eloi Montañés Castellana
 • Olivia Puig Carreras
 • Miquel Rodríguez Sansaloni
 • Xavier Salvà Grimalt
 • Cai Selvas Sala
 • Yiqi Zheng Shan
 • vacant
 • vacant
 • vacant 
 • vacant 
 • vacant 
 • vacant
 • vacant 
 • vacant

Informació de les sessions

Data Comissió
28 abr. 10 Junta de Facultat
21 oct. 09 Junta de Facultat
30 jun 09 Junta de Facultat
15 jun 09 Junta de Facultat
06 maig 09 Junta de Facultat

Pàgines