Junta de Facultat

Esteu aquí

La Junta, que presideix el degà o degana, és l'òrgan de govern del centre docent.

Composició (novembre 2019)

MEMBRES NATS

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Secretària Acadèmica: Montserrat Maureso Sánchez
 • Vicedegà Cap d'Estudis: Lluís Belanche Muñoz
 • Vicedegana Cap d'Estudis de la Fase Inicial: Gemma Sesé Castel
 • Vicedegà d'Estudis de Postgrau: Daniel Jiménez-González
 • Vicedegà de Promoció i Comunicació: Enric X. Martín Rull
 • Vicedegà de Relacions Institucionals: Joan Antoni Pastor Collado
 • Vicedegà/ana de Qualitat: vacant
 • Vicedegana d'Estudiantat: María Teresa Abad Soriano
 • Vicedegana de Relacions Internacionals: Anna Rio Doval
 • Vicedegà de Relacions amb les Empreses: René Serral Gracià
 • Cap dels Serveis de Gestió i Suport: Sara Pérez Rodríguez
 • Cap d'Àrea de Suport a la Presa de Decisions: José Manuel Diéguez Pérez

PDI REPRESENTANT DAVANT DEL DEGÀ

 • AC: Josep Llosa Espuny 
 • CS: Javier Vázquez Salceda
 • EIO: Pau Fonseca Casas (vocal Junta Electoral)
 • ESAII: Joan Climent Vilaró
 • ESSI: Toni Urpí Tubella
 • FIS: Rossend Rey Oriol
 • M: Fernando Martínez Sáez
 • OE: Joan Carles Gil Martín

DELEGAT DE CENTRE DE L'ESTUDIANTAT

 • Alejandro Adán Navarro

MEMBRES ELECTIUS

PDI-A Modalitat Centre

 • Carme Àlvarez i Faura
 • Carlos Andújar Gran
 • Antonio Cañabate Carmona
 • Erik Cobo Valeri
 • Javier Larrosa Bondia
 • Enric Mayol Sarroca (vocal suplent Junta Electoral)
 • Mercè Mora Giné 
 • Jordi Petit Silvestre
 • Miquel Sànchez i Marrè
 • Maria José Serna Iglesias

PDI-A Modalitat Departaments

Arquitectura de Computadors
 • Carlos Álvarez Martínez
 • José María Barceló Ordinas
 • Ramon Canal Corretger
 • Llorenç Cerdà Alabern
 • Juan José Costa Prats
 • Jordi Domingo Pascual
 • David López Álvarez
 • Leandro Navarro Moldes
 • Fermín Sánchez Carracedo
Ciències de la Computació
 • René Alquézar Mancho
 • Maria J. Blesa Aguilera
 • Josep Carmona Vargas
 • Marta Fairén González
 • Mario Martín Muñoz
 • Conrado Martínez Parra
 • Àngela Nebot Castells
 • Albert Oliveras Llunell
 • Enric Rodríguez Carbonell
 • Enrique Romero Merino (vocal Junta Electoral)
 • Pere-Pau Vázquez Alcocer
Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació
 • Alberto Abelló Gamazo
 • Cristina Gómez Seoane
 • Oscar Romero Moral
 • Ernest Teniente López
Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial
 • Andreu Català Mallofré
 • Manel Frigola Bourlon 
Estadística i Investigació Operativa
 • Karina Gibert Oliveras
 • Lídia Montero Mercadé
Física
 • Elvira Guardia Manuel
 • Ferran Mazzanti Castrillejo
Matemàtiques
 • Guillermo González Casado
 • M. Àngela Grau Gotés
 • José Luis Ruiz Muñoz
Organització d’Empreses
 • Jose Cabré Garcia
 • Ferran Sabaté Garriga

PDI-B Modalitat Centre

 • Sergio Álvarez Napagao
 • Xavier Burgués Illa
 • Josep-Llorenç Cruz Diaz
 • Silverio Juan Martínez Fernández
 • Sergi Nadal Francesch
 • Alejandro Ríos Jerez
 • Joan Sardà Ferrer 
 • Antonia Soler Cervera 
 • Borja Valles Fuente (vocal suplent Junta Electoral)
 • vacant

PAS

 • Carme Alcalà Val
 • Rosa Anglès Ruiz
 • Anna Casas Casademunt
 • Maribel Castillo Rodríguez (vocal Junta Electoral)
 • Antonia Gómez González (vocal suplent Junta Electoral)
 • Maribel Gutiérrez Delgado
 • Carolina Martín Cantero
 • Rosa María Martín Santiago
 • Albert Obiols Vives
 • Daniel Sánchez Dorado

Estudiantat 

 • Álvaro Ariño Cabau
 • Misericordia Avila Irigaray
 • Víctor Manuel Delgado Padilla (vocal suplent Junta Electoral)
 • Ana Díaz Poveda
 • Joaquim Ferrer Sagarra
 • Marc Gàllego Asín
 • Margarita Geleta Geleta
 • Guillem González Valdivia (vocal Junta Electoral)
 • Alexandre Gràcia Calvo
 • Pau Luque i Ruiz
 • Alex Rubiano Márquez
 • Àlex Rubio i Quintana
 • Adrià Ventura Herce
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant 
 • vacant 

Informació de les sessions

Data Comissió
27 febr. 08 PDF icon Acta Junta de Facultat
21 març 07 PDF icon Acta Junta de Facultat
13 des. 06 PDF icon Acta Junta de Facultat
22 març 06 PDF icon Acta Junta de Facultat
19 oct. 05 PDF icon Acta Junta de Facultat

Pàgines