Pràctica Professional en Intel·ligència Artificial

Esteu aquí

Crèdits
3
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
CS
Mail
L'objectiu principal del seminari PPAI és construir la capacitat de joves professionals per investigar, identificar, demostrar i promoure tècniques d'Intel·ligència Artificial (IA) per a aplicacions industrials.

Aquest seminari explorarà aquestes preguntes sobre l'ètica de la intel·ligència artificial i una sèrie d'altres qüestions, entre elles:

Quins principis ètics han de seguir els investigadors de l'IA?
Hi ha restriccions sobre l'ús ètic de l'AI?
Quina és la millor manera de dissenyar AI que s'alinea amb els valors humans?
És possible o desitjable construir principis morals en sistemes de l'IA?
Quan els sistemes d'AI provoquen beneficis o danys, qui és moralment responsable?
¿Són els mateixos sistemes d'AI objectes potencials de preocupació moral?
Quin marc moral i sistema de valors s'utilitza millor per avaluar l'impacte de l'AI?


L'objectiu és promoure tècniques de fertilitzants transversals amb altres camps científics aplicats actualment en la indústria.

El programa de seminaris inclourà seminaris i conferències convidades, tallers de redacció de treballs, formació complementària, visites.

Professors

Responsable

 • Ulises Cortés García ( )

Altres

 • Atia Cortés Martínez ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0.08
Aprenentatge autònom
4

Competències

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Capacitat per a projectar, dissenyar i implantar productes, processos, serveis i instal·lacions en tots els àmbits de la Intel·ligència Artificial.

Competències Tècniques de cada especialitat

Professionals

 • CEP3 - Capacitat d'aplicació de les tècniques d'Intel·ligència Artificial en entorns tecnològics i industrials per a la millora de la qualitat i la productivitat.
 • CEP4 - Capacitat per dissenyar, redactar i presentar informes sobre projectes informaticos en l'area especifica d'Intel·ligència Artificial.
 • CEP5 - Capacitat de dissenyar noves eines informàtiques i noves tècniques d'Intel·ligència Artificial en l'exercici professional.
 • CEP7 - Capacitat de respectar la normativa legal i la deontologia en l'exercici professional.
 • CEP8 - Capacitat de respectar l'entorn ambiental i dissenyar i desenvolupar sistemes intel·ligents sostenibles.

Competències Transversals

Emprenedoria i innovació

 • CT1 - Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que en regeixen l'activitat; tenir capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.

Treball en equip

 • CT3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Raonament

 • CT6 - Capacitat d'avaluar i analitzar de manera raonada i crítica sobre situacions, projectes, propostes, informes i estudis de caracter cientific-tecnic. Capacitat d'argumentar les raons que expliquen o justifiquen aquestes situacions, propostes, etc.

Objectius

 1. Determinar les tecnologies de la IA, eines, arquitectures i algoritmes que serien els més adequats per a les aplicacions industrials.
  Competències relacionades: CT1, CT6, CEP3, CG1,
 2. Poder desenvolupar un conjunt de criteris per al desenvolupament d'aplicacions d'IA, i avaluar cadascuna de les aplicacions identificades pel que fa a aquests criteris
  Competències relacionades: CEP4, CEP5, CG1,
 3. Formular recomanacions ètiques a curt i llarg termini per el desenvolupament de aplicacions industrials de l'ntel.ligÿncia Artificial i el treball en un equip multidisciplinari
  Competències relacionades: CT3, CT6, CEP7, CEP8, CG1,

Continguts

 1. Aplicacions Industrials de l'Intel.ligÿncia Artificial
  Aquesta part del seminari és un compendi d'aplicacions d'intel · ligÿncia artificial aprofitant al màxim el potencial de recerca dels professors de la Universitat de Barcelona, la Universitat Politÿcnica de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili i de l'experiÿncia dels seus membres en nombrosos projectes I + D dutes a terme en els últims anys.
 2. Cara a cara amb les aplicacions industrials d'intel · ligÿncia artificial
  L'Intel.lgÿncia Artificial s'està utilitzant àmpliament en el món dels negocis. Les seves aplicacions creuar un ampli espectre. Per exemple, l'Intel.ligÿncia Artifcial s'està aplicant en la gestió i administració, ciÿncies, enginyeria, fabricació, zones financeres i jurídiques, militars i empreses espacials, medicina i diagnòstics.
  Els alts directius de moltes empreses utilitzen sistemes basats en la planificació estratÿgica per ajudar en les funcions com a anàlisi de la competÿncia, el desplegament de tecnologia, i l'assignació de recursos. També usen programes per ajudar en el disseny d'equips de configuració, la distribució del producte, assessorament normatiu, compliment i avaluació de personal. L'Intel.ligÿncia Artificial està contribuint en gran mesura a l'organització de l'administració, planificació i control de les operacions, i seguirà fent-ho amb més freqÿÿncia a mesura que els programes són refinats. L'Intel.ligÿncia Artificial també és influent en la ciÿncia i l'enginyeria.

  En aquesta part dels estudiants del seminari serà cara a cara amb els industrials d'ÿxit que han estat usant tÿcniques d'IA en els seus negocis
 3. Introdució
  Methodological issues and discussion about the general calendar.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Conferÿncies amb els CEO de les indústries de l'Intel.ligÿncia Artificial

S'organitzarà un cicle de conferÿncies amb directius d'empreses amb l'objectiu que els estudiants coneguin històries d'exit industrial que utilitzen la Intel · ligÿncia Artificial com a base de per al exit.
 • Teoria: En cadascuna de les 4 sessions d'aquesta activitat hi serà un convidat que donarà una xerrada sobre la seva idea de negoci utilitzant tÿcniques d'Intel · ligÿncia Artificial
Objectius: 1 2 3
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
16h

Exemples d'Aplicacions Industrials de la Intel · ligÿncia Artificial provinent de la R + D

Les aplicacions de l'intel · ligÿncia artificial desenvolupats per la ciÿncia i l'enginyeria s'utilitzen per organitzar i manipular les quantitats cada vegada majors d'informació a disposició de científics i enginyers. La Intel · ligÿncia Artificial s'utilitza en processos complexos i és l'augment de l'ús de la robòtica en els negocis. En aquesta part del seminari s'estudiaran les aplicacions avançades de l'intel · ligÿncia artificial va néixer com a I + D dels resultats. La majoria dels exemples provenen de la investigació finançat per la Unió Europea.
 • Teoria: Cada un dels casos d'estudi tindrà un material que s'efectuï de forma anticipada. L'alumne ha de llegir per ser capaç de discutir el seu contingut a classe. A més, l'estudiant ha de preparar un document de cada un dels casos d'estudi. Als estudiants se'ls demanarà elegir un d'els casos d'estudi i preparar un document més detallat.
Objectius: 1 2 3
Continguts:
Teoria
15h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
44h

Introducció

The student will learn the objectives of this seminar. He will receive the materials and learn the calendar of activities.

Continguts:
Teoria
1.5h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Metodologia docent

Hi ahurà oradors convidats de la indústria - si més no 4 - i fins a 7 estudis de casos d'aplicacions industrials de l'intel · ligÿncia artificial.
El format del curs serà un seminari amb tasques directes de participació i presentació d'informes

Mètode d'avaluació

Anem a demanar a tots els participants - a través d'un questionari d'avaluació- en quina mesura cadascun d'ells creu que el seminari va complir amb els objectius.

Els participants hauran de proporcionar una avaluació dels documents de cada un dels 7 set aplicacions rellevants. Hi serà sola nota de 6 dels documents i una altra per a un treball seleccionat per l'estudiant.

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Capacitats prèvies

Es requereix que l'estudiant tingui coneixements en:

* Els processos per al desenvolupament de sistemes de programari grans i complexes
* Les funcions i tecnologies per ajudar a controlar aquest tipus de projectes
* Problemes d'investigació de nivell en àrees com l'enginyeria de programari, sistemes d'informació, models de simulació, mitjans digitals i jocs, computació en xarxa i la intel · ligència artificial.