GESSI - Group of Software and Service Engineering

You are here

The Software and Service Enginnering Group (GESSI) group is formed by members of the Department of Service and Information System Engineering.

The current research is focused on many fields of software engineering, with particular emphasis on requirements engineering, software quality, software architecture, service-oriented computing, open source software, software modelling and empirical research.

Scientific Production

Take a look at the Website for the scientific production of UPC researchers: futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Treballs de fi de grau i màster dels estudiants

Descobreix al portal de coneixement obert de la UPC els projectes duts a terme per estudiants de la FIB 

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional