MPI - Information Modelling & Processing

You are here

The Information Modelling & Processing research group (MPI) is formed by members from different departments (Computer Architecture, Service and Information System Engineering, Automatic Control and Statistics and Operations Research), as well as from inLab FIB, the Universitat Oberta de Catalunya and the Universitat Pompeu Fabra.

The group’s activity is focused on research, technology transfer and teaching related to modelling and processing of information in aspects such as conceptual modelling, quality of databases, business intelligence, data mining o engineering services.

Main work lines are:

  • Cybersecurity
  • Data Science and Big Data
  • Engineering services and business processes
  • Learning Analytics
  • Modelling, simulation and optimization
  • Ontologies and information modelling
  • Smart cities

Scientific Production

Take a look at the Website for the scientific production of UPC researchers: futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Treballs de fi de grau i màster dels estudiants

Descobreix al portal de coneixement obert de la UPC els projectes duts a terme per estudiants de la FIB 

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional