Computer Architecture

You are here

The Department of Computer Architecture (DAC) at the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) carries out research and education in the areas of Computer Architecture, Computer Networks and Operating Systems.
The research carried out by the DAC is organized in several research groups. Their scientific production is published in top conferences and journals.

Scientific Production

Take a look at the Website for the scientific production of UPC researchers: futur.upc.edu

Doctoral programmes

Doctorate in Computer Architecture
Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing

Department staff

Check the department staff at UPC directory.

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Treballs de fi de grau i màster dels estudiants

Descobreix al portal de coneixement obert de la UPC els projectes duts a terme per estudiants de la FIB 

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional