SUSHITOS - Services for Ubiquitous Social and Humanistic Information Technologies and Open Source Research Group

You are here

The Services for Ubiquitous Social and Humanistic Information Technologies and Open Source research group (SUSHITOS) is formed by members of the Departments of Computer Architecture and Service and Information System Engineering.

The group focuses to apply information technologies to education (e-learning, mobile learning, digital contents, learning tools interoperability, learning analytics), heritage information systems, software as a service (SaaS) and sustainable development.

Scientific Production

Take a look at the Website for the scientific production of UPC researchers:futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Blog Arcitec UPC

Descobreix i/o publica els projectes de recerca duts a terme per estudiants de la FIB al blog arcitec de la UPC

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional