ALBCOM - Algorithms, Computational Biology, Complexity and Formal Methods

You are here

The ALgorithms, Bioinformatics, COmplexity and formal Methods research group (ALBCOM) is mainly formed by members of the Department of Computer Science.

The group focuses on algorithmic and theoretical aspects related to computational difficulty of problem-solving. The main research areas are:

  • Bioinformatics
  • Computational complexity theory
  • Design and analysis of algorithms and data structures
  • Formal methods
  • Networks

Scientific Production

Take a look at the Website for the scientific production of UPC researchers: futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Treballs de fi de grau i màster dels estudiants

Descobreix al portal de coneixement obert de la UPC els projectes duts a terme per estudiants de la FIB 

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional