GPLN - Natural Language Processing Group

You are here

The Natural Language Processing Group (GPLN) is formed by members of the Department of Computer Science, and it also counts on regular collaboration of the linguistics research group of the University of Barcelona. The group has been recognised as a member of the Quality Research Group by the Research and Technology Interdepartamental Comission (CIRIT) of the Government of Catalonia, and since 1997, it has been considered as a consolidated group of all Catalonian Research Plan editions.

The main research areas are:

  • Analysis and desambiguousness processes (morphology, syntaxes, semantics)
  • Natural language automatic and learning
  • Automatic Translation
  • Automatic summaries
  • Information extraction
  • Knowledge representation
  • Lexico-semantic knowledge acquiring
  • Semi-automatic lexico-semantiques ontology building

In 1999, GPLN and the GPS group from the Department of Signal Theory and Communications merged to create the research centre TALP (Tecnologia i Aplicacions del Llenguatge i la Parla).

Scientific Production

Take a look at the Website for the scientific production of UPC researchers: futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Treballs de fi de grau i màster dels estudiants

Descobreix al portal de coneixement obert de la UPC els projectes duts a terme per estudiants de la FIB 

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional