Physics

You are here

The Department of Physics (DFIS) of the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) was created in October 8, 2015, as a result of the merge of the former Departments of Applied Physics (DFA) and Physics and Nuclear Engineering (DFEN), with the addition of some professors in the field of aerospace engineering from the campuses of Castelldefels and Terrassa.

DFIS brings together teaching and research staff from three specific areas: Physics, Nuclear Engineering and Aerospace Engineering.

The department conducts its research and technology transfer through its research groups.

Scientific Production

Take a look at the Website for the scientific production of UPC researchers: futur.upc.edu

Doctoral programmes

Doctorate in Aerospace Science and Technology
Doctorate in Computational and Applied Physics

Department staff

Check the department staff at UPC directory.

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Treballs de fi de grau i màster dels estudiants

Descobreix al portal de coneixement obert de la UPC els projectes duts a terme per estudiants de la FIB 

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional