CRnE - Center for Research in NanoEngineering

You are here

Barcelona Research Centre in Multiscale Science and Engineering is a centre of the Universitat Politécnica de Catalunya dedicated to research, development and innovation in the fields of micro and nanoengineering, nanotechnology and nanoscience. The centre is a multidisciplinary project among different research groups of the UPC, with the objective of strengthening the work in both fundamental and applied research where nanoengineering is present.

Website CRnE

Scientific Production

Take a look at the Website for the scientific production of UPC researchers: futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Treballs de fi de grau i màster dels estudiants

Descobreix al portal de coneixement obert de la UPC els projectes duts a terme per estudiants de la FIB 

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional