El Model d'Excel·lència EFQM i Gestió de la Qualitat

Esteu aquí

Crèdits
1.5
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
EIO
L'assignatura estarà basada en la descripció del model d'excel·lència EFQM. S'hi estudiaran aspectes com ara la política i estratègia de les organitzacions, el lideratge, la gestió del personal, la gestió de recursos, els processos, la satisfacció del client i del personal de la organització, l'impacte social i l'anàlisi de resultats.

Professors

Responsable

 • Pau Fonseca Casas ( )

Altres

 • Joan Garcia Subirana ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
1.8
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
6

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Direcció i gestió

 • CDG2 - Capacitat per a la planificació estratègica, elaboració, direcció, coordinació, y gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre d'altres, amb: sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de software, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambientals i en entorns de treball multidisciplinaris.

Específiques

 • CTE3 - Capacitat per a assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, processos, sistemes, serveis, aplicacions i productes informàtics.
 • CTE4 - Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o distribuït.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG5 - Capacitat per a l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'Enginyeria en Informàtica seguint criteris de qualitat i mediambientals
 • CG9 - Capacitat per a comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'Enginyer en Informàtica

Competències Transversals

Emprenedoria i innovació

 • CTR1 - Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat de comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Desenvolupar la creativitat, l'esperit emprenedor i la tendència a la innovació.

Sostenibilitat i compromís social

 • CTR2 - Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Ser capaç d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental.

Objectius

 1. Entendre el funcionament del model EFQM I ser capaç d'aplicar-lo en un entorn empresarial concret.
  Competències relacionades: CDG2, CTE3, CTE4, CG5, CTR1, CG9,
 2. Entendre la relació del model EFQM amb la sostenibilitat en un àmbit empresarial concret.
  Competències relacionades: CTR2,

Continguts

 1. El model EFQM
  Introducció i descripció del model EFQM.
 2. Sostenibilitat
  Explicació dels conceptes bàsics de la sostenibilitat i la seva relació amb el model EFQM.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Explicació del model EFQM


Objectius: 1
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
6.3h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Sostenibilitat


Objectius: 2
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Treball de curs


Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
21h

Metodologia docent

L'assignatura és eminentment pràctica i es fomentarà el lliurament per part del estudiants, de treballs al llarg del curs.

Mètode d'avaluació

Lliurament d'un treball al finalitzar el curs.

Bibliografia

Bàsica:

Web links

 • As a European Foundation, we inspire organisations to achieve sustainable excellence by engaging leaders to learn, share and innovate using the EFQM Excellence Model. http://www.efqm.org/

Capacitats prèvies

Per seguir el curs no es necessària cap capacitat prèvia concreta, el curs es auto contingut.

Addenda

Continguts

THERE ARE NOT CHANGES IN THE CONTENTS REGARDING THE INFORMATION IN THE COURSE GUIDE.

Metodologia docent

THE COURSE IS PLANNED WITH 100% PRESENTIALITY, SO THERE ARE NOT CHANGES IN THE METHODOLOGY REGARDING THE INFORMATION IN THE COURSE GUIDE.

Mètode d'avaluació

THERE ARE NOT CHANGES IN THE EVALUATION METHOD REGARDING THE INFORMATION IN THE COURSE GUIDE.

Pla de contingència

IF THE COURSE HAS TO BE OFFERED WITH REDUCED PRESENTIALITY OR NOT PRESENTIALLY, THERE WILL BE NOT CHANGES IN THE CONTENTS AND THE EVALUATION METHOD, BUT THE METHODOLOGY WILL BE ADAPTED TO ALLOW FOLLOWING THE COURSE REMOTELY, INCLUDING AMONG OTHERS: * USE THE WIKI AND/OR THE 'RACÓ' TO DOWNLOAD THE SLIDES, EXERCISES, PRACTICAL ASSIGNMENTS, AND OTHER DOCUMENTATION * USE VIDEO AND/OR SCREENCAST MATERIAL FOR ASYNCHRONOUS LECTURES AND PRACTICAL CLASSES * USE VIDEOCONFERENCE FOR SYNCHRONOUS LECTURES AND PRACTICAL CLASSES * USE THE 'RACÓ' FOR ASSIGNMENT SUBMISSIONS * USE MAIL AND/OR THE FORUM FOR ASYNCHRONOUS CONSULTATION * USE CHAT AND/OR VIDEOCONFERENCE FOR SYNCHRONOUS CONSULTATION