Internet de Les Coses

Esteu aquí

Crèdits
3
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
AC
La assignatura presenta tecnologies relacionades amb el "Internet of Things" i examples d'aplicacio: Tecnologies de comunicació de baix consum de potencia (ZigBee, RFID, BT, NFC), standards de comunicació (6loWPAN, RPL, CoAP), sensors i dispositius (TinyOS, Micas, etc), gestió de les dades generades i concepte de BigData, aplicacions a smartcities, eficiència energètica, transport, HVAC, agricultura de precisió, i salut i envelliment.

Professors

Responsable

 • Jorge García Vidal ( )

Altres

 • Jose Maria Barceló Ordinas ( )

Hores setmanals

Teoria
4
Problemes
0
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
0

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Específiques

 • CTE1 - Capacitat per a modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 • CTE2 - Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i organització d'Internet, les tecnologies i protocols de xarxes de nova generació, els models de components, software intermedi i serveis.
 • CTE8 - Capacitat de dissenyar i desenvolupar sistemes, aplicacions i serveis informàtics en sistemes encastats i ubics.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG8 - Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis i multidisciplinaris, essent capaços d'integrar aquests coneixements.

Competències Transversals

Sostenibilitat i compromís social

 • CTR2 - Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Ser capaç d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental.

Objectius

 1. Coneixer el funcionament del Internet of Things des d'un punt de vista tècnic, identificant les possibilitats i limitacions
  Competències relacionades: CTE1, CTE2, CTE8, CTR2,
 2. Coneixer les aplicacions del Internet of Tings en l'àmbit de les Smartcities i la agricultura de precissió per tal de resoldre problemes socials com ara la sostenibilitat, consum d'energia, emissions de gassos d'efecte hivernàcle, envelliment de la població,etc.
  Competències relacionades: CTE8, CTR2, CG8,

Continguts

 1. Introducció
  Concepte de IoT, principals tecnologies i aplicacions
 2. Tecnologies de comunicació de baix consum de potència
  ZigBee, BlueTooth, RFID, NFC
 3. Estandards i protocols de comunicació
  6loWPAN, RPL, CoAP, Routing en WSN
 4. Sensors i dispositius
  Sensors, Dispositiues de baix consum de potència, Sistemes operatius (TinyOS) i entorns de programació
 5. Management de dades i bigdata
  Middleware, data management, concepte de bigdata
 6. Aplicacions: Eficiencia energètica. Concepte de smart city.
  Consum d'energia (transport, consum domèstic, industrial). Generació de energia elèctrica (combustibles fòssils, nuclear, renovables). Aplicació de IoT en: Electric Grids, Electrificació del transport, Consum domèstic (HVAC). Concepte de Smart city. eGovernment. Smart metering.
 7. Aplicacions: Salut, envelliment i medi ambient.
  Costos del sistema de salut. Problema de envelliment de la poblacio. Aplicació de IoT a temes de Salut i envelliment. Pesticides, fertilitzants i consum d'aigua. Aplicacions a agricultura de precisió.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


T1: Introducció

Presentar la assignatura. Introduir els principals conceptes relacionats amb IoT, tecnologies i aplicacions
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

T2: tecnologies de comunicació de baix consum de potència

Introduir el problema del consum de potència en dispositius petits amb comunicació sense fills. Estàndards: 802.15.4 i ZigBee, Bluetooth, RFID i NFC.
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

T3: Estàndards i protocols de comunicació

Introduir el principals estàndards i protocols de comunicació: 6LoWPAN, RPL, CoAP. Protocols de encaminament en WSN.
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

T4: Sensors i dispositius

Introduir els principals tipus de sensors i les seves característiques. Sensors multimèdia. Dispositius de baix consum de potència, exemples. Sistemes Operatius i entorns de programació.
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

T5: Gestió de dades i Big Data

Middleware. Gestió de les dades. Problema de Big data.
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

T6: Aplicacions a eficiència energètica. Concepte de Smart City

Consum d'energia en diferents sectors (transport, domèstic, industrial). Generació de energia elèctrica (combustibles fòssils, nuclear, renovables). Aplicació de IoT a Smart Grids. Electrificació del transport. Consum domèstic (HVAC). Concepte de Smart City. eGovernment. Smart metering.
Objectius: 2
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

T7: Aplicacions a salut, envelliment i medi ambient.

Costos del sistema de salut. Problema de envelliment de la població. Aplicacions de IoT a temes de salut i envelliment. Pesticides, fertilitzants i consum d'aigua. Aplicacions a agricultura de precisió.
Objectius: 2
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Presentació de projectes

Els alumnes prepararan un projecte de sistema basat en IoT per una determinada aplicació.
 • Aprenentatge autònom: Elaboració del treball de la assignatura
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
15h

Metodologia docent

Classes presencials. Discussió de articles.

Mètode d'avaluació

Ef: Examen final de la assignatura
P: Projecte sobre un tema relacionat amb els continguts de la assignatura.

Nota= 0,75*Ef+0,25*P

Bibliografia

Bàsica:

Capacitats prèvies

Protocolos de Internet