Internet de Les Coses

Esteu aquí

Crèdits
3
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
AC
La assignatura presenta tecnologies relacionades amb el "Internet of Things" i examples d'aplicacio: Tecnologies de comunicació de baix consum de potencia (802.15 RFID, BlueTooth Low Energy, RFID, NFC, LoraWAN), standards de comunicació (6loWPAN, RPL, CoAP, MQTT), sensors i dispositius, gestió i processament de les dades generades, plataformes cloud, algorismes de processament de dades i aplicacions a industria, salut, medi ambient, agricultura de precissió, etc

Professorat

Responsable

 • Jorge García Vidal ( )

Hores setmanals

Teoria
4
Problemes
0
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
0

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Específiques

 • CTE1 - Capacitat per a modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 • CTE2 - Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i organització d'Internet, les tecnologies i protocols de xarxes de nova generació, els models de components, software intermedi i serveis.
 • CTE8 - Capacitat de dissenyar i desenvolupar sistemes, aplicacions i serveis informàtics en sistemes encastats i ubics.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG8 - Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis i multidisciplinaris, essent capaços d'integrar aquests coneixements.

Competències Transversals

Sostenibilitat i compromís social

 • CTR2 - Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Ser capaç d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental.

Objectius

 1. Coneixer el funcionament del Internet of Things des d'un punt de vista tècnic, identificant les possibilitats i limitacions
  Competències relacionades: CTR2, CTE1, CTE2, CTE8,
 2. Coneixer les aplicacions del Internet of Tings en l'àmbit de les Smartcities i la agricultura de precissió per tal de resoldre problemes socials com ara la sostenibilitat, consum d'energia, emissions de gassos d'efecte hivernàcle, envelliment de la població,etc.
  Competències relacionades: CTR2, CTE8, CG8,

Continguts

 1. Introducció
  Concepte de IoT, principals tecnologies i aplicacions. Comunicaciones inalámbriques
 2. Tecnologies de comunicació de baix consum de potència
  802.15, BlueTooth, RFID, NFC, LoraWAN
 3. Estandards i protocols de comunicació
  6loWPAN, RPL, CoAP, Encaminament en WSN
 4. Anàlisis de les dades. Seguretat i Privacitat
  Middleware, plataformes cloud. Algorismes. Privacitat i securetat
 5. Sensors i dispositius
  Sensors, Dispositiues de baix consum de potència, Sistemes operatius
 6. Aplicacions
  Exemples d'aplicacions a industria, salut, medi ambient, domótica, etc

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


T1: Introducció

Presentar la assignatura. Introduir els principals conceptes relacionats amb IoT, tecnologies i aplicacions
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

T2: tecnologies de comunicació de baix consum de potència

Introduir el problema del consum de potència en dispositius petits amb comunicació sense fills. Estàndards: 802.15.4 i ZigBee, Bluetooth, RFID i NFC.
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

T3: Estàndards i protocols de comunicació

Introduir el principals estàndards i protocols de comunicació: 6LoWPAN, RPL, CoAP. Protocols de encaminament en WSN.
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

T4: Sensors i dispositius

Sensores. Dispositius de baix consum de potència
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

T5: Gestió i Anàlisis de les dades. Seguretat i Privacitat

Middleware. Gestió de les dades. Problema de Big data.
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

T6: Aplicacions

Aplicacions a industria, salut, medi ambient, agricultura de precissió, etc
Objectius: 2
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Presentació de projectes

Els alumnes prepararan un projecte de sistema basat en IoT per una determinada aplicació.
 • Aprenentatge autònom: Elaboració del treball de la assignatura
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
15h

Metodologia docent

Classes de teoría

Mètode d'avaluació

Ef: Examen final de la assignatura
P: Projecte sobre un tema relacionat amb els continguts de la assignatura.

Nota= 0,75*Ef+0,25*P

Bibliografia

Bàsica:

 • IP for Smart Objects - Dunkels, A.; Vasseur, J.P, IPSO Alliance, 2008.
  http://www.ipso-alliance.org/wp-content/media/why_ip.pdf
 • A survey of several low power Link layers for IP Smart Objects - Vasseur, Jp [et al.], IPSO alliance, 2010.
 • IEEE Communications Surveys & Tutorials - Maria Rita Palattella, et al, IEEE COMMUNICATIONS SURVEYS & TUTORIALS,, VOL. 15, NO. 3, THIRD QUARTER 2013.

Capacitats prèvies

Protocolos de Internet