Internet de Les Coses

Esteu aquí

Crèdits
3
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
AC
La assignatura presenta tecnologies relacionades amb el "Internet of Things" i examples d'aplicacio: Tecnologies de comunicació de baix consum de potencia (802.15 RFID, BlueTooth Low Energy, RFID, NFC, LoraWAN), standards de comunicació (6loWPAN, RPL, CoAP, MQTT), sensors i dispositius, gestió i processament de les dades generades, plataformes cloud, algorismes de processament de dades i aplicacions a industria, salut, medi ambient, agricultura de precissió, etc

Professors

Responsable

 • Jorge García Vidal ( )

Altres

 • Jose Maria Barceló Ordinas ( )

Hores setmanals

Teoria
4
Problemes
0
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
0

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Específiques

 • CTE1 - Capacitat per a modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 • CTE2 - Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i organització d'Internet, les tecnologies i protocols de xarxes de nova generació, els models de components, software intermedi i serveis.
 • CTE8 - Capacitat de dissenyar i desenvolupar sistemes, aplicacions i serveis informàtics en sistemes encastats i ubics.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG8 - Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis i multidisciplinaris, essent capaços d'integrar aquests coneixements.

Competències Transversals

Sostenibilitat i compromís social

 • CTR2 - Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Ser capaç d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental.

Objectius

 1. Coneixer el funcionament del Internet of Things des d'un punt de vista tècnic, identificant les possibilitats i limitacions
  Competències relacionades: CTR2, CTE1, CTE2, CTE8,
 2. Coneixer les aplicacions del Internet of Tings en l'àmbit de les Smartcities i la agricultura de precissió per tal de resoldre problemes socials com ara la sostenibilitat, consum d'energia, emissions de gassos d'efecte hivernàcle, envelliment de la població,etc.
  Competències relacionades: CTE8, CG8, CTR2,

Continguts

 1. Introducció
  Concepte de IoT, principals tecnologies i aplicacions. Comunicaciones inalámbriques
 2. Tecnologies de comunicació de baix consum de potència
  802.15, BlueTooth, RFID, NFC, LoraWAN
 3. Estandards i protocols de comunicació
  6loWPAN, RPL, CoAP, Encaminament en WSN
 4. Anàlisis de les dades. Seguretat i Privacitat
  Middleware, plataformes cloud. Algorismes. Privacitat i securetat
 5. Sensors i dispositius
  Sensors, Dispositiues de baix consum de potència, Sistemes operatius
 6. Aplicacions
  Exemples d'aplicacions a industria, salut, medi ambient, domótica, etc

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


T1: Introducció

Presentar la assignatura. Introduir els principals conceptes relacionats amb IoT, tecnologies i aplicacions
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

T2: tecnologies de comunicació de baix consum de potència

Introduir el problema del consum de potència en dispositius petits amb comunicació sense fills. Estàndards: 802.15.4 i ZigBee, Bluetooth, RFID i NFC.
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

T3: Estàndards i protocols de comunicació

Introduir el principals estàndards i protocols de comunicació: 6LoWPAN, RPL, CoAP. Protocols de encaminament en WSN.
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

T4: Sensors i dispositius

Sensores. Dispositius de baix consum de potència
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

T5: Gestió i Anàlisis de les dades. Seguretat i Privacitat

Middleware. Gestió de les dades. Problema de Big data.
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

T6: Aplicacions

Aplicacions a industria, salut, medi ambient, agricultura de precissió, etc
Objectius: 2
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Presentació de projectes

Els alumnes prepararan un projecte de sistema basat en IoT per una determinada aplicació.
 • Aprenentatge autònom: Elaboració del treball de la assignatura
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
15h

Metodologia docent

Classes de teoría

Mètode d'avaluació

Ef: Examen final de la assignatura
P: Projecte sobre un tema relacionat amb els continguts de la assignatura.

Nota= 0,75*Ef+0,25*P

Bibliografia

Bàsica:

 • IP for Smart Objects - Dunkels, A.; Vasseur, J.P, IPSO Alliance, 2008.
  http://www.ipso-alliance.org/wp-content/media/why_ip.pdf
 • A survey of several low power Link layers for IP Smart Objects - Vasseur, Jp [et al.], IPSO alliance, 2010.
 • IEEE Communications Surveys & Tutorials - Maria Rita Palattella, et al, IEEE COMMUNICATIONS SURVEYS & TUTORIALS,, VOL. 15, NO. 3, THIRD QUARTER 2013.

Capacitats prèvies

Protocolos de Internet

Addenda

Continguts

No hay cambios

Metodologia docent

Las clases se impartirán de forma no presencial salvo en el caso de que la situación sanitaria permitiera las clases presenciales

Mètode d'avaluació

No hay cambios

Pla de contingència

Se impartirían todas las clases de forma no presencial