Sortides professionals del Grau en Enginyeria Informàtica

Esteu aquí

L’Enginyeria Informàtica t’ofereix un ampli ventall de sortides professionals de prestigi. Podràs desenvolupar la teva carrera professional en organitzacions de qualsevol sector dirigint l’aplicació de les noves tecnologies.
 

Especialitat en Computació

 • Disseny de sistemes informàtics complexos/crítics: planificació de vols d’aeroports, sistemes de seguretat de vehicles o d’instal·lacions, etc.
 • Disseny de les interfícies persona-màquina dels dispositius del futur.
 • Optimització de processos en la indústria, robòtica.
 • Disseny d’eines per a la predicció de dades en la banca, planificació d'infraestructures en l'Administració pública, tractament d’imatges en centres de recerca.
 • Programació de jocs i aplicacions web a la indústria informàtica.
 • Recerca en el camp de la computació.

Especialitat en Enginyeria de Computadors

 • Disseny de processadors i sistemes multiprocessador.
 • Programació de sistemes d’alt rendiment, aprofitant-ne el hardware específic.
 • Implementació de sistemes encastats, sistemes portables, robots i interfícies de l’ordinador amb el món real.
 • Programació de sistemes informàtics en temps real.
 • Empreses de fabricació d'acceleració per maquinari (hardware), microprogramari (firmware) i desenvolupament de solucions a mida.
 • Recerca en el camp dels supercomputadors.

Especialitat en Enginyeria del Software

 • Desenvolupament de serveis i sistemes software.
 • Direcció de projectes informàtics.
 • Analista de software, arquitecte de software, enginyer de requisits.
 • Disseny/administració de bases de dades.
 • Avaluació dels processos d'enginyeria del software, així com disseny i implantació de plans de millora de la gestió i de la qualitat en les organitzacions.

Especialitat en Sistemes d'Informació

 • Direcció de sistemes d’informació de les organitzacions.
 • Responsable d’informàtica, implantació del software, sistemes de bases de dades.
 • Direcció de comerç electrònic, planificació i control de negocis sobre Internet.
 • Consultoria de sistemes d’informació, expert en sistemes d'informació empresarial, presa de decisions i business intelligence. Analista de negocis.
 • Auditoria de sistemes d’informació, per assegurar el compliment de les normes i estàndards.
 • Responsable de serveis d’atenció a usuaris i gestió de proveïdors.

Especialitat en Tecnologies de la Informació

 • Administració de xarxes d’ordinadors.
 • Responsable de l’àrea TIC d’empreses i administracions públiques.
 • Administració de sistemes informàtics.
 • Disseny, selecció i implantació d’infraestructures informàtiques i de comunicacions.
 • Responsable de la seguretat de les dades i els accessos a les organitzacions.
 • Implantació de nous sistemes i protocols de comunicacions en l’àmbit informàtic.

 

L’empleabilitat dels titulats de la FIB és gairebé del 100%. La gran majoria troben feina en els dos primers mesos després d’acabar els estudis. Els nivells salarials són superiors als dels titulats per altres universitats.

La borsa de treball de la FIB recull més de 100 ofertes de feina cada mes. Mantenim convenis amb més de 150 empreses, incloses les més importants del sector, i 400 estudiants en gaudeixen cada curs per fer-hi pràctiques remunerades o treballs de fi de grau.

Cada curs els Seminaris d'empresa i el Fòrum FIB Visiona posen en contacte els estudiants amb els professionals del sector per conèixer les seves metodologies de treball i afavorir l’orientació professional.

FIBAlumni és l’associació d’antics alumnes de la FIB i la xarxa de contactes amb més professionals i directius del sector. Una garantia d’oportunitats per als nostres titulats.