Seminaris d'empresa

Esteu aquí

Els Seminaris d’Empresa són un conjunt de cursos de curta durada, en la majoria de casos de 9 hores cadascú, impartits per professionals de la indústria o de serveis, que van dirigits a l'estudiantat de la FIB.

Aquests seminaris s'imparteixen els mesos de gener i febrer aprofitant el període no lectiu posterior a la realització dels exàmens i previ a la matrícula del segon quadrimestre. Cada seminari està impartit per enginyers/eres o altres professionals, empleats i col·laboradors d'empreses de primera línia en el sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, que amb la seva col·laboració fan possible aquesta oferta formativa.

Són un complement en la formació de l'estudiantat en temes aplicats d'interès per a les empreses i en els camps que els són propis com a futurs professionals:

  • Processos de producció.
  • Organització empresarial.
  • Disseny de productes i serveis.
  • Tecnologies i productes líders en el mercat.
  • Ús de metodologies actuals.
  • Gestió de projectes.
  • Planificació i gestió de serveis.
  • Elaboració de documentació tècnica

La durada de cada seminari és limitada i per això resulta impossible en molts casos pretendre una formació en profunditat com seria possible si es tractés de cursos de formació específica de major durada o d'una assignatura normal del pla d'estudis. No obstant, no és aquest l'objectiu que es pretén, sinó el de proporcionar un ampli ventall de cursos de presa de contacte amb les metodologies, tecnologies i productes de major presència i actualitat en la indústria. Per als estudiants suposaran una posada al dia de gran utilitat per al seu futur professional.


Seminaris d'Empresa

Informació edició 2018


Requisits estudiants

Ser estudiant matriculat a la FIB

Nombre de places/seminari

Màxim 20 estudiants, mínim de 10 estudiants matriculats perquè es pugui dur a terme.

Matricula i lloc

Del 15 al 26 de gener de 2018, a través del Racó.

Càrrega i valoració acadèmica dels Seminaris

Només tenen reconeixement els estudiants de Grau: 1 crèdit optatiu de l'itinerari "Programa Cultural 1" per realitzar 2 seminaris (18 hores) (*).

Dates impartició

Del 5 al 16 de febrer de 2018, a les aules del Campus Nord de la UPC.

Preu

15 euros per seminari.

 

(*) La sol·licitud dels crèdits optatius, o de lliure elecció, està subjecta a l’assistència als seminaris (90%) i s’ha de fer durant el període administratiu corresponent, a través del Racó.