Politecnico di Torino (POLITO)

Esteu aquí

Torino, Itàlia

Característiques: 
 • Disponible per a estudiants FIB del MIRI de l’especialitat Computació d'Altes Prestacions (HPC) i per a estudiants FIB del MIRI sense especialitat.
 • 2 semestres (setembre-juny) a la UPC (60 ECTS)
 • 2 semestres, últim curs (octubre-juliol), al POLITO (30 ECTS de cursos i 30 ECTS de TFM).
 • Classes en anglès.
 • En acabar els estudis s'obtenen dos títols: el de Màster in Innovation and Research in Informatics (MIRI) de la FIB i la Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica del POLITO, especialitat “Orientamento Sotware” o “Orientamento Embedded Systems” en funció de l'itinerari.
 • Itinerari per l'especialitat​ (HPC):
  • Tenir aprovats 60 ECTS a la FIB:
   • Assignatures obligatòries comuns (AMMM, CPDS, TMIRI i SMDE)
   • Assignatures obligatòries d'especialitat (PA, OS i MA)
   • Assignatures optatives d'especialitat (PPTMA, NCD i APA)
  • Amb aquest itinerari obtindràs l'especialitat “Orientamento Embedded Systems".
 • Itinerari sense especialitat MIRI:
  • Tenir aprovats 60 ECTS a la FIB:
   • Assignatures obligatòries comuns (AMMM, CPDS, TMIRI i SMDE)
   • Altres assignatures: PA, OS i MA
   • 3 assignatures optatives (qualssevol)
  • Amb aquest itinerari obtindràs l'especialitat “Orientamento Embedded Systems".

Condicions: 
 • Tenir aprovats 60 ECTS dels cursos especificats estaberts a l'acord.
 • Nivell d'anglès acreditat: B1 o superior.

Estudis: 
Màster en Innovació i Recerca en Informàtica