Arquitectura de Supercomputadors

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Complementària d'especialitat (Computació d'Altes Prestacions)
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
AC
This course introduces the fundamentals of high-performance and parallel computing. It is targeted at scientists and engineers seeking to develop the skills necessary for working with supercomputers, the leading edge in high-performance computing technology.

In the first part of the course, we will cover the basic building blocks of supercomputers and their system software stack. Then, we will introduce their traditional parallel and distributed programming models, which allow one to exploit parallelism, a central element for scaling the applications in these types of high-performance infrastructures.

In the second part of the course, we will motivate the current supercomputing systems developed to support artificial intelligence algorithms required in today's world. This year's syllabus will pay special attention to Deep Learning (DL) algorithms and their scalability using a GPU platform.

This course uses the “learn by doing” approach, based on a set of exercises, made up of programming problems and reading papers, that the students must carry out throughout the course. The course will be marked by a continuous assessment, which ensures constant, steady work.

All in all, this course seeks to enable students to acquire practical skills that can help them as much as possible to adapt and anticipate the new technologies that will undoubtedly emerge in the coming years. For the practical part of the exercises, the student will use supercomputing facilities from the Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS).

UPDATED VERSION: https://torres.ai/sa-miri/

Professors

Responsable

 • Jordi Torres Viñals ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0.15
Aprenentatge autònom
7.7

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Computació d'altes prestacions

 • CEE4.1 - Capacitat d'analitzar, avaluar i dissenyar computadors i proposar noves tècniques de millora en la seva arquitectura.
 • CEE4.2 - Capacitat d'analitzar, avaluar, dissenyar i optimitzar programari considerant l'arquitectura i de proposar noves tècniques d'optimització.
 • CEE4.3 - Capacitat d'analitzar, avaluar, dissenyar i administrar programari de sistema en entorns de supercomputació.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Capacitat per aplicar el mètode científic en l'estudi i anàlisi de fenòmens i sistemes en qualsevol àmbit de la Informàtica, així com en la concepció, disseny i implantació de solucions informàtiques innovadores i originals.

Competències Transversals

Treball en equip

 • CTR3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Bàsiques

 • CB6 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits y la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons darreres que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB9 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Objectius

 1. Capacitar els estudiants per seguir per si mateixos el continu desenvolupament de sistemes de supercomputació que permeten la convergència d'algoritmes analítics avançats o la intel.ligència artificial.
  Competències relacionades: CB6, CB8, CB9, CTR3, CG1, CEE4.1, CEE4.2, CEE4.3,

Continguts

 1. 00. Benvinguda: Contingut del curs i motivació
 2. 01. Fonaments de supercomputació
 3. 02. General purpose supercomputers
 4. 03. Parallel programming languages for shared memory platforms
 5. 04. Parallel programming languages for distributed platforms
 6. 05. Parallel Performance
 7. 06. Heterogeneous supercomputers
 8. 07. Parallel programming languages for heterogeneous platforms
 9. 08. Emerging Trends and Challenges in Supercomputing
 10. 09. Getting started with DL
 11. 10. AI is a Supercomputing problem
 12. 11. Using Supercomputers for DL training
 13. 12. Parallel and Distributed Deep Learning Frameworks
 14. 13. Accelerate the learning with Parallel training on multiple GPUs
 15. 14. Accelerate the learning with Distributed training on multiple servers

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


00. Welcome


Objectius: 1
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

01. Supercomputing basicsTeoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0.1h
Aprenentatge autònom
4h

Exercise 01: Read and present a paper about exascale computers challengesTeoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

02. General purpose supercomputersTeoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Exercise 02: Getting started with SupercomputingTeoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0.2h
Aprenentatge autònom
2h

03. Parallel programming languages for shared memory platformsTeoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Exercise 03: Getting started with OpenMPTeoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0.1h
Aprenentatge autònom
2h

04. Parallel programming languages for distributed platformsTeoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Exercise 04: Getting started with MPITeoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0.1h
Aprenentatge autònom
3h

05. Parallel PerformanceTeoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Exercise 05: Getting started with parallel performance metrics and modelsTeoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0.1h
Aprenentatge autònom
3h

06. Heterogeneous supercomputersTeoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Exercise 06: Comparing supercomputers performanceTeoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0.1h
Aprenentatge autònom
3h

07. Parallel programming languages for heterogeneous platformsTeoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Exercise 07: Getting started with CUDATeoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
3h
Aprenentatge dirigit
0.1h
Aprenentatge autònom
5h

08. Emerging Trends and Challenges in SupercomputingTeoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

Exercise 08: Read and present a paper about emerging trends in supercomputingTeoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0.1h
Aprenentatge autònom
3h

MidtermTeoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

09. Getting started with DLTeoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Exercise 09: First contact with Deep LearningTeoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0.1h
Aprenentatge autònom
4h

10. AI is a Supercomputing problemTeoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

Exercise 10: The new edition of the TOP500Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0.2h
Aprenentatge autònom
4h

11. Using Supercomputers for DL trainingTeoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Exercise 11: Using a supercomputer for Deep Learning trainingTeoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0.2h
Aprenentatge autònom
6h

12. Parallel and Distributed Deep Learning FrameworksTeoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

Exercise 12: Using prebuild models for Deep Learning trainingTeoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
3h
Aprenentatge dirigit
0.2h
Aprenentatge autònom
8h

13. Accelerate the learning with Parallel training on multiple GPUsTeoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

Exercise 13: Getting started with parallel Deep Learning trainingTeoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
3h
Aprenentatge dirigit
0.2h
Aprenentatge autònom
8h

14. Accelerate the learning with Distributed training on multiple serversTeoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

Exercise 14: Getting started with distributed Deep Learning trainingTeoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
3h
Aprenentatge dirigit
0.2h
Aprenentatge autònom
8h

Final remarksTeoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Metodologia docent

Class attendance and participation: Regular attendance is expected, and is required to be able to discuss concepts that will be covered during class.

Lab activities: Some exercises will be conducted as hands-on sessions during the course using supercomputing facilities. The student's own laptop will be required to access these resources during the theory class. Each hands-on session will involve writing a lab report with all the results. There are no days for theory classes and days for laboratory classes. Theoretical and practical activities will be interspersed during the same session to facilitate the learning process.

Reading/presentation assignments: Some exercise assignments will consist of reading documentation/papers that expand the concepts introduced during lectures. Some exercises will involve student presentations (randomly chosen).

Assessment: There will be one midterm exam in the middle of the course. The student is allowed to use any type of documentation (also digital via the student's laptop).

Mètode d'avaluació

The evaluation of this course can be obtained by continuous assessment. This assessment will take into account the following:

25% Attendance + participation
10% Midterm exam
65% Exercises (+ exercise presentations) and Lab exercises (+ Lab reports)
Details of the weight of each component of the course in the grade are described in the tentative scheduling section.

Course Exam: For those students who have not benefited from the continuous assessment, a course exam will be announced during the course. This exam includes evaluating the knowledge of the entire course (practical part, theoretical part, and self-learning part). During this exam, the student is not allowed to use any documentation (neither on paper nor digital).

Bibliografia

Bàsica:

 • Class handouts and materials associated with this class - Torres, J, 2019.
 • Understanding Supercomputing, to speed up machine learning algorithms (Course notes) - Torres, J, 2018.
 • Marenostrum4 User's guide - BSC documentation, Operations department, 2019.
 • High performance computing : modern systems and practices - Sterling, T.; Anderson, M.; Brodowicz, M, Morgan Kaufmann, 2018. ISBN: 9780124201583
  http://cataleg.upc.edu/record=b1519884~S1*cat
 • Dive into deep learning - Zhang, A.; Lipton, Z.C.; Li, M.; Smola, A.J, 2020.
 • First contact with Deep learning: practical introduction with Keras - Torres, J, Kindle Direct Publishing, 2018. ISBN: 9781983211553
  http://cataleg.upc.edu/record=b1510639~S1*cat

Web links

Capacitats prèvies

Programming in C and Linux basics will be expected in the course. In addition, prior exposure to parallel programming constructions, Python language, experience with linear algebra/matrices, or machine learning knowledge will be helpful.

Addenda

Continguts

THERE ARE NOT CHANGES IN THE CONTENTS REGARDING THE INFORMATION IN THE COURSE GUIDE.

Metodologia docent

THE COURSE IS PLANNED WITH 100% PRESENTIALITY, SO THERE ARE NOT CHANGES IN THE METHODOLOGY REGARDING THE INFORMATION IN THE COURSE GUIDE.

Mètode d'avaluació

THERE ARE NOT CHANGES IN THE EVALUATION METHOD REGARDING THE INFORMATION IN THE COURSE GUIDE.

Pla de contingència

IF THE COURSE HAS TO BE OFFERED WITH REDUCED PRESENTIALITY OR NOT PRESENTIALLY, THERE WILL BE NOT CHANGES IN THE CONTENTS AND THE EVALUATION METHOD, BUT THE METHODOLOGY WILL BE ADAPTED TO ALLOW FOLLOWING THE COURSE REMOTELY, INCLUDING AMONG OTHERS: * USE THE 'RACÓ' TO DOWNLOAD THE SLIDES, EXERCISES, PRACTICAL ASSIGNMENTS, AND OTHER DOCUMENTATION * USE VIDEO AND/OR SCREENCAST MATERIAL FOR ASYNCHRONOUS LECTURES AND PRACTICAL CLASSES * USE VIDEOCONFERENCE FOR SYNCHRONOUS LECTURES AND PRACTICAL CLASSES * USE THE 'RACÓ' FOR ASSIGNMENT SUBMISSIONS * USE MAIL AND/OR THE FORUM FOR ASYNCHRONOUS CONSULTATION * USE CHAT AND/OR VIDEOCONFERENCE FOR SYNCHRONOUS CONSULTATION * TENTATIVE TO USE "ATENEA" OR "RACÓ" FOR TWO MIDTERM EVALUATION