Compiladors per Computadors d'Altes Prestacions

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Complementària d'especialitat (Computació d'Altes Prestacions)
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
AC
Optimizing compilers play a critical role in modern computer systems ranging from mobile devices to supercomputers. Compilers can optimize for performance, power consumption and/or code size. Practically all computer scientists and engineers may benefit for a deep knowledge of compiler optimizations: programmers and application optimizers write programs that are better optimized by the compiler, computer designers design hardware features that are easy to use by compilers, and finally compiler writers develop new compiler optimizations. This course covers optimizations and aspects of the compiler back-end and middle-end such as: instruction level parallelism, memory hierarchy optimizations, data level parallelism and thread level parallelism.

Professorat

Responsable

 • Josep Llosa Espuny ( )

Altres

 • Josep Ramon Herrero Zaragoza ( )
 • Marc Gonzàlez Tallada ( )

Hores setmanals

Teoria
4
Problemes
0
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
5

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Computació d'altes prestacions

 • CEE4.2 - Capacitat d'analitzar, avaluar, dissenyar i optimitzar programari considerant l'arquitectura i de proposar noves tècniques d'optimització.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG2 - Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.

Competències Transversals

Actitud adequada davant el treball

 • CTR5 - Tenir motivació per a la realització professional i per a afrontar nous reptes, tenir una visió àmplia de les possibilitats de la carrera professional en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica. Sentir-se motivat per la qualitat i la millora contínua, i actuar amb rigor en el desenvolupament professional. Capacitat d'adaptació als canvis organitzatius o tecnològics. Capacitat de treballar en situacions de carència d'informació i/o amb restriccions temporals i/o de recursos.

Bàsiques

 • CB7 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Objectius

 1. Know the most common machine independent optimizations.
  Competències relacionades: CEE4.2,
 2. Know scheduling techniques and register allocation for exploiting Instruction Level Parallelism
  Competències relacionades: CEE4.2,
 3. Know the most common memory locality optimizations.
  Competències relacionades: CEE4.2,
 4. Learn the concept and compiler techiques for exploiting Data Level Parallelism
  Competències relacionades: CEE4.2,
 5. Compiler techniques and tools for exploiting Thread Level Parallelism
  Competències relacionades: CEE4.2,
 6. Make a technical report on some advanced compiler technique
  Competències relacionades: CEE4.2, CB7, CTR5,
 7. Make a presentation so that the other students learn some advanced compiler technique
  Competències relacionades: CG2, CEE4.2, CB7, CTR5,

Continguts

 1. Introduction
 2. Instruction Level Parallelism
 3. Memory Hierarchy Optimizations
 4. Data Level Parallelism
 5. Thread Level Parallelism

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


IntroductionContinguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Instruction Level Parallelism


Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
24h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
15h

Memory Hierarchy Optimizations


Objectius: 3
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Data Level Parallelism


Objectius: 4
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

Thread Level Parallelism


Objectius: 5
Continguts:
Teoria
20h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Deliverable


Objectius: 1 2 3 4 5 6
Setmana: 10
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
3h
Aprenentatge autònom
20h

Presentation


Objectius: 1 2 3 4 5 7
Setmana: 14
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
3h
Aprenentatge autònom
20h

Metodologia docent

The classes consist of lectures intermixed with practical exercises and homework. In addition, some advanced topics will be selected by the students on demand. Each student will make a presentation of his selected topic to the rest of the class.

Mètode d'avaluació

The evaluation of this course will take into account three different items
a. A deliverable of a class assignment will account for 40% of the grade
b. The presentation in class of a related topic will account of 40% the grade
c. Attendance and participation in class will account for 20% of the grade.

Bibliografia

Bàsica: