Comptes d'usuari als PC i servidors

Esteu aquí

Categoria: 
Entorn de treball i suport a la docència
Dirigit: 
Estudiant
PDI

Tots els estudiants de la FIB tenen un compte per accedir als PC dels laboratoris. Depenent de les assignatures cursades, també disposen de comptes per a accedir a diferents servidors Unix, laboratoris especials de S.O. i a diferents servidors de Bases de Dades.

El PDI pot sol·licitar a la FIB comptes personals o d'assignatura per entrar en els PC, obrint un tiquet a https://peticions.utgcntic.upc.edu/tiquetspeticions/control/main?idEmpresa=103958.

Comptes als PC

En els PC dels laboratoris d'informàtica tenim diferents entorns amb els quals podem treballar:

  • Windows
  • Linux

Quan iniciem qualsevol sistema ens demanarà un nom d'usuari i una contrasenya, els estudiants heu d'utilitzar els mateixos que per accedir al Racó, i els professors podeu usar el vostre personal de la UPC, o bé, el compte d'assignatura si l'heu sol·licitat a la FIB.


Per a conèixer l'entorn de treball, les quotes disponibles i tot el necessari per a treballar en els PC dels laboratoris, podeu consultar la pàgina Entorn de treball als ordinadors.

Comptes als servidors Unix

Disposem de servidors UNIX de docència als quals es dóna accés depenent de les diferents assignatures a les que estigueu matriculats.
En aquests casos, els professores de la pròpia assignatura facilitaran les dades d'accés i explicaran com connectar-se.

Podeu consultar més informació sobre els Servidors de la FIB a la pàgina Servidors dedicats a la docència.

Comptes als servidors de Bases de Dades

Proporcionem comptes per treballar amb diferents servidors de bases de dades, tant per utilitzar-les a les assignatures com per realitzar el TFM/TFG.

Les bases de dades que tenim són:

  • MySQL, a mysqlfib.fib.upc.es escoltant del port 3306/TCP
  • Oracle, a oraclefib.fib.upc.es escoltant del port 1521/TCP
  • Postgres,a postgresfib.fib.upc.es escoltant del port 6433/TCP

En els servidors de BD es crearan bases de dades sota petició del professor o director de TFG/TFM que ho demani.
A l'entorn de Linux i Windows disposeu de clients per poder accedir als diferents tipus de BD que hi ha.

Comptes als PC de les aules de Sistemes Operatius

Tenim tres laboratoris destinats a la realització d'assignatures de Sistemes Operatius. Els comptes d'accés per a aquests laboratoris els proporcionaran els professors el primer dia de classe. Podeu consultar més informació sobre aquests laboratoris a la pàgina Entorn de treball dels ordinadors, a l'apartat de les aules especials de Sistemes Operatius.


El PDI que necessiti nous accessos, algun programari concret, etc. per impartir alguna assignatura, ho pot demanar a la FIB mitjançant la creació d'un tiquet a https://peticions.utgcntic.upc.edu/tiquetspeticions/control/main?idEmpresa=103958.

Caducitat dels comptes

El compte d'usuari per als PC només estarà actiu mentre l'estudiant estigui matriculat d'alguna assignatura o el TFG/TFM, en cas contrari el compte es donarà de baixa.
Els comptes específics creats per a les diferents assignatures restaran actius durant el quadrimestre en que es cursi la/les assignatura/es específiques.

Suport TIC FIB

Fes-nos arribar les incidències, dubtes, com aquelles recomanacions o temes que creguis que et falta informació o sobre més recursos TIC que es podrien posar en marxa per a facilitar el seguiment de la docència a la FIB.

Suport TIC FIB