G Suite for Education

Esteu aquí

Categoria: 
Entorn de treball i suport a la docència
Teletreball
Dirigit: 
Estudiant
PAS
PDI

G Suite Education és un paquet d'eines que s'ha incorporat al funcionament de la UPC al curs 2019-2020 i que faciliten el treball en remot. Tots els estudiants de la UPC tenen un compte de Google des del moment en que es matriculen. Per tant si estas matriculat/da,  tens un compte de G Suite associat al teu usuari de la UPC nom.cognom@estudiantat.upc.edu i hi pots accedir introduint el teu usuari i contrasenya de les intranets de la UPC (credencials UPC).  

Et dona accés als serveis:

 • Gmail. Com accedir a la bústia de correu Gmail
 • Google Drive. Emmagatzemament, compartició i edició simultània de documents. Com funciona el Drive a la UPC
 • Google Meet. Comunicacions per àudio i vídeo, permet fer reunions no presencials entre vàries persones, compartint documents.
 • Google Xat. Comunicació instantània amb sales temàtiques i bots per programar tasques i notificacions. Ens permet comunicar-nos amb la comunitat UPC. Hi ha dos formes de comunicar-se:
  • Amb sales: converses ens grups determinats segons un projectes o temàtica concreta.
  • amb converses privades missatges directes a altres usuaris de la comunitat
 • Google Calendar. Gestió d'esdeveniments personals i compartits i tasques
 • Contactes. Els contactes d’estudiants no surten al directori de google ja que no es poden fer públics, per compliment amb la legislació del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Per tant quan ens vulguem posar en contacte amb algun usuari s’ha de posar el nom del compte complet nom.cognom.@estudiantat.upc.edu.

Utilització

Quan ens volem connectar a qualsevol aplicació de G Suite, Google deriva la petició d’accés al servidor d’usuaris de la UPC per tal de validar la identitat UPC i desprès retorna a Google si és correcte o no.

Passos a seguir per validar-nos:

 1. Accedir a una aplicació de Google mitjançant un navegador, preferiblement Chrome.

 2. Posar el compte d’estudiant nom.cognom@estudiantat.upc.edu

 3. Ens envia a identitat de la UPC. L’usuari (nom.cognom) i contrasenya és el de les intranets UPC (credencials UPC).

Un cop ens hem validat amb el compte de Google, estarem validats amb aquest compte a qualsevol altra pestanya del mateix navegador. 

Podem obrir les diferents aplicacions del G Suite a diferents pestanyes posant la seva URL, o bé, podem obrir-les des del quadrat amb 9 punts que trobem a la part superior dreta de qualsevol de les aplicacions.

Les persones que tenen una doble vinculació a la UPC tindran dos comptes de Google, un d’estudiant i un altre de becari, PAS o PDI. Segons el que estiguin fent s’hauran de validar amb un compte o amb l’altre.

Consulta més informació sobre els comptes de Google.

FAQ's

Quin espai d'emmagatzematge tinc al Drive?

L’espai d’emmagatzematge es il·limitat, però si que hi ha alguns límits:

Pots tenir un màxim de 400.000 fitxers i carpetes

Pots pujar un màxim de 750GB per dia entre el nostre Drive i tots els que compartim

Com afegir format als missatges de google Xat?

Per mostrar text en negreta, escriu-lo entre asteriscs (*).

Per aplicar cursiva a el text, escriu-lo entre guions baixos (_).

Per ratllar text, escriu-lo entre  (~).

Per inserir un bloc de codi, escriu-lo entre accents oberts (`).

Per inserir un bloc de codi de diverses línies, escriu-lo entre seqüències de tres accents tancats (```).

Tens més dubtes sobre G Suite? Més informació al Servei TIC de la UPC.

Suport TIC FIB

Fes-nos arribar les incidències, dubtes, com aquelles recomanacions o temes que creguis que et falta informació o sobre més recursos TIC que es podrien posar en marxa per a facilitar el seguiment de la docència a la FIB.

Suport TIC FIB