Normativa d'ús de l'equipament informàtic

Esteu aquí

Els ordinadors de la FIB serveixen per donar suport a la docència i a les tasques administratives del centre. Només estan autoritzats a tenir compte en els sistemes els alumnes, professors i personal d'administració i serveis assignats a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (UPC), i que es comprometin a acceptar les normes d'utilització següents:

  1. Pel que fa a l'ús de l'equipament informàtic, no realitzar cap maltracte físic dels equips o infraestructura, no desconnectar o reubicar els equips, ni canviar cap configuració sense permis de la FIB.
  2. Els sistemes no poden ser utilitzats per assumptes privats, comercials o professionals ( excepte aquelles persones que treballin a la FIB i realitzin amb els sistemes la seva activitat professional).
  3. L'usuari és responsable de que la informació que resideix a la seva àrea de treball estigui d'acord amb la legislació vigent sobre Protecció Jurídica de Programes d'Ordinador.
  4. L'usuari es compromet a no accedir als recursos (ordinadors, comptes, software, fitxers, cues , terminals, directoris, etc) que no siguin els autoritzats. En cas de dubte, cal consultar amb la FIB.
  5. Cap sistema pot ser utilitzat per interferir el normal funcionament del mateix ni dels ordinadors als que esta connectat. No es poden difondre virus, cucs ni altres programes perjudicials pels sistemes de procés de l'informació. No es poden congestionar intencionadament els sistemes i els enllaços de comunicacions. No es poden utilitzar els sistemes per executar jocs, excepte aquells que es desenvolupin en l'àmbit d'una assignatura, màster o TFG.
  6. L'usuari es compromet a no enviar informació ofensiva i/o difamatoria mitjançant qualsevol dels mecanismes d'intercomunicació disponibles.

El propietari del compte és l'únic responsable de tota l'activitat realitzada amb aquell compte. Això inclou la seguretat de la seva contrasenya. És important que l'usuari tingui cura de tots els comptes que té assignats als sistemes.

El no compliment d'aquestes normes pot provocar restriccions temporals o definitives en l'ús dels sistemes, fins i tot l'obertura d'un expedient.

Suport TIC FIB

Fes-nos arribar les incidències, dubtes, com aquelles recomanacions o temes que creguis que et falta informació o sobre més recursos TIC que es podrien posar en marxa per a facilitar el seguiment de la docència a la FIB.

Suport TIC FIB