Entorn de treball als ordinadors

Esteu aquí

Categoria: 
Entorn de treball i suport a la docència
Dirigit: 
Estudiant
PAS
PDI

Els ordinadors dels laboratoris d'informàtica disposen de diferents entorns de treball: Linux, Windows i MacOS. A més a més, hi ha tres laboratoris amb un entorn especial per a la realització de les assignatures de sistemes operatius.

Utilització

Espai en disc (quota)

L'espai en disc disponible per a cada estudiant és comú als diferents entorns. El compte que veureu des d'un PC serà sempre el mateix tant per a Windows com per a Linux. Aquest compte correspon a l'espai de disc de que disposeu en el servidor de la xarxa de PC. Mentre que des de Windows accediu a aquest espai mitjançant l'accés a la unitat F:/, a Linux el teniu disponible al directori $HOME/dades.
Actualment l'espai disponible per als estudiants és:

 • 600 MB per al /dades o la unitat F:
 • 300 MB per al perfil de Linux i Windows  (on es guarden els arxius de configuració).

Depenent de l'assignatura que curseu, aquest espai es pot veure ampliat a petició dels professors ja que algunes pràctiques requereixen de més espai d'emmagatzematge.

 

Programari instal·lat als ordinadors

A tots els sistemes operatius hi ha instal·lats navegadors, editors, gestors de correu i el programari necessari per a la realització de les assignatures de la FIB. Trobareu tot el programari instal·lat a cada S.O. a la pàgina Programari instal·lat als ordinadors .

A les imatges dels PC no es permet fer cap instal·lació que requereixi permisos d'administrador/root (exceptuant els laboratoris especials de sistemes operatius).
Només els professors poden sol·licitar (en el període establert, a la primavera) la instal·lació de nou programari.

 

Impressores

Teniu tota la informació referent a les impressores a la pàgina Servei d'impressió.

 

Imatges Virtuals Linux

Disposeu d'imatges virtuals que us permetran treballar a casa amb el mateix entorn Linux que teniu als laboratoris normals i als de Sistemes Operatius.
Aquestes imatges les podeu obtenir accedint a http://softdocencia.fib.upc.edu on hi trobareu tota la informació necessària.
Necessitareu instal·lar-vos, al vostre ordinador, el programari VMWare Player per tal de poder executar la imatge virtual. Podeu obtenir-lo de forma gratuïta a www.vmware.com


A continuació s'expliquen amb més detall els diferents entorns de treball:

 

Entorn de treball Linux

Directori  /home i /dades
En el home directory de les sessions Linux es crearan i guardaran els fitxers de configuració típics de Unix (.login, .emacs, etc.). Els fitxers que es guarden aquí no es conserven entre quadrimestres.
Quan obriu una sessió estareu situats en aquest directori i podreu accedir a la resta del vostre compte. No esborreu aquest directori, sino podeu tenir problemes per iniciar sessió.
Al directori /dades és on heu de guardar els vostres arxius de les pràctiques de cada quadrimestre. Es realitza una còpia de seguretat cada nit i és recomanable guardar només el necessari per al quadrimestre en vigor.

Comandes
Podeu consultar la quota disponible a el vostre compte des del Racó. Si necessiteu espai temporal podeu utilitzar el directori /tmp durant la sessió actual, però el seu contingut s'esborrarà quan reinicieu el PC.

Gestor de finestres al Linux: kde
Al sistema linux  instal·lat actualment, tenim disponible el gestor de finestres kde.

 

Entorn de treball Windows

Hi ha tres unitats de xarxa:

 • Unitat F: és on estan les vostres dades, on heu de desar qualsevol fitxer que vulgueu conservar. No deseu res a l'escriptori . Els fitxers que es guarden en el perfil de Windows (escriptori) no es conserven entre quadrimestre i  a més, són susceptibles de ser esborrats en el mateix quadrimestre, si es detecten problemes. La carpeta Linux conté els fitxers del vostre compte quan utilitzeu Linux. Podeu consultar la quota disponible al Racó.
 • Unitat G: Hi ha programari instal·lat en xarxa.
 • Unitat I: Documentació, exemples i programes de les diferents assignatures.

 

Entorn de treball MacOS

Només un laboratori disposa de iMacs: C6S304.
Quan inicieu un iMAC podreu seleccionar el sistema operatiu que voleu iniciar. Si escolliu Linux o Windows, l'entorn serà igual al descrit en els apartats anteriors.
Si, en canvi, inicieu l'entorn MacOS, tal i com us diu la finestra que es mostra abans de posar el nom d'usuari, heu de tenir en compte un parell de detalls:

 • Podeu entrar amb el mateix nom d'usuari i contrasenya que utilitzeu per entrar als PC i al Racó.
 • No deixeu res dins el HOME del Mac perquè no es conserva entre sessions.
 • Per tal de poder guardar els fitxers o projectes hi ha varies opcions:
  • Muntar la carpeta remota DADES ($HOME/dades a Linux, unitat F:/ a Windows):
   • obrir una finestra de comandes i executar: 
   • montar_dades
   • Us demanarà el vostre password i es quedarà muntat a $HOME/dades
  • Accedir a la carpeta remota DADES via WebDav. Es pot fer utilitzant l'aplicació CyberDuck
  • Fer servir qualsevol dispositiu d'emmagatzemament USB.

 

Laboratoris especials per les assignatures de Sistemes Operatius

Els laboratoris especials per a les assignatures de Sistemes Operatius són: A5S103, A5S111 i A5S112.

Infraestructura i servidors relacionats 
Aquests equips estan connectats a la xarxa de la FIB (i a la resta d’Internet) a través d’un tallafocs que filtra el tipus d’accessos permesos.
Des dels PC cap a Internet només està habilitat l’accés http i https.
Cal tenir en compte que des de fora, no es permet l’accés a cap servei o equip de les aules de sistemes operatius per motius de seguretat. 

Ús dels laboratoris de Sistemes Operatius 
L'ús d'aquests laboratoris és retringit i només hi poden treballar els alumnes matriculats d'alguna de les assignatures de sistemes operatius. Els laboratoris disposen de diferents distribucions Linux i un Windows específic per una assignatura concreta.
A l'encendre un PC, veurem les diferents opcions d'arranc. Si escollim qualsevol de les opcions de "Càrrega" obtenim un sistema net com si estigués acabat d'instal·lar. Qualsevol canvi fet per un usuari anterior és eliminat. És la millor forma d’engegar els equips per tal d’assegurar-nos un bon funcionament.  Si fem servir qualsevol de les opcions “Arranc de disc intern”, l’ordinador arrenca de la partició escollida, mantenint les dades. D’aquesta manera es manté qualsevol alteració que s’hagi fet anteriorment a l'equip. 

 

FAQ's

Com funciona la Secure Shell (ssh) per a conectar-me a altres sistemes?

La sintàxi bàsica de la ssh és:
> ssh servidor -l nom_usuari 
Tingueu en compte que el format de text és diferent. Podeu pasar d'un format a un altre amb les comandes dos2unixunix2dosunix2win i win2unix. L'editor vi del Linux distingueix automàticament entre aquest dos formats. Les diferències consistèixen en:

 • Unix utilitza caràcters iso-latin-1 i separa les línies amb el caràcter cr (carriage return)
 • Windows també utilitza l'iso-latin-1 però separa les línies amb un nl (new line) i un cr
 • El DOS fa servir els caràcters cp850 i el salt de línia és nl/cr

Suport TIC FIB

Fes-nos arribar les incidències, dubtes, com aquelles recomanacions o temes que creguis que et falta informació o sobre més recursos TIC que es podrien posar en marxa per a facilitar el seguiment de la docència a la FIB.

Suport TIC FIB