Entorn de treball als ordinadors

Esteu aquí

Categoria: 
Entorn de treball i suport a la docència
Dirigit: 
Estudiant
PAS
PDI

Els ordinadors dels laboratoris d'informàtica disposen de diferents entorns de treball: Linux i Windows. A més a més, hi ha tres laboratoris amb un entorn especial per a la realització de les assignatures de sistemes operatius.

Utilització

Perfils

No es guarda informació sobre l’usuari en linux o windows. De manera que sempre que entreu tindreu l’escriptori igual que si fos la primera vegada que entreu, encara que en algun ordinador modifiqueu configuracions.

Per guardar documents, pràctiques, etc. és molt important que ho feu en el directori dades a linux o en la unitat F: a windows. Qualsevol cosa que estigui fora d’aquest espai no es guardarà.

 

Espai en disc (quota)

L'espai en disc disponible per a cada estudiant és comú als diferents entorns. El compte que veureu des d'un PC serà sempre el mateix tant per a Windows com per a Linux.

Actualment l'espai disponible per als estudiants és:

 • 3Gb per al /dades (linux) o la unitat F: (windows)

Podeu accedir a aquests arxius des de fora dels PCs de la FIB amb el repositori de fitxers (https://www.fib.upc.edu/ca/la-fib/serveis-tic/acces-remot-al-repositori-de-fitxers)

 

Programari instal·lat als ordinadors

A tots els sistemes operatius hi ha instal·lats navegadors, editors, gestors de correu i el programari necessari per a la realització de les assignatures de la FIB. Trobareu tot el programari instal·lat a cada S.O. a la pàgina Programari instal·lat als ordinadors .

A les imatges dels PC no es permet fer cap instal·lació que requereixi permisos d'administrador/root (exceptuant els laboratoris especials de sistemes operatius).
Només els professors poden sol·licitar (en el període establert, a la primavera) la instal·lació de nou programari.

 

Impressores

Teniu tota la informació referent a les impressores a la pàgina Servei d'impressió.

 

Imatges Virtuals Linux

Disposeu d'imatges virtuals que us permetran treballar a casa amb el mateix entorn Linux que teniu als laboratoris normals i als de Sistemes Operatius.
Aquestes imatges les podeu obtenir accedint a http://softdocencia.fib.upc.edu on hi trobareu tota la informació necessària.
Necessitareu instal·lar-vos, al vostre ordinador, el programari VMWare Player per tal de poder executar la imatge virtual. Podeu obtenir-lo de forma gratuïta a www.vmware.com


A continuació s'expliquen amb més detall els diferents entorns de treball:

 

Entorn de treball Linux

Directori  /dades

El home directory i el escriptori de linux es volàtil i si canvieu de PC veureu que s’haurà guardat res, de manera que heu de guardar tot el que sigui important en el directori dades per a que es conservi.

Hem fet una excepció en els següents fitxers i directoris que sí que es conservaran:

 • .tcshrc|.cshrc|.login: Si voleu canviar coses d’aquests fitxers editeu el dades/.tcshrc i afegiu allà el que necessiteu.   
 • .bashrc: Si voleu canviar coses d’aquest fitxers editeu el dades/.bashrc i afegiu allà el que necessiteu.           
 • Documents|Documentos: tot el que guardeu aquí es veurà en el dades/Documents   
 • Downloads|Descarregues|Descargas: Tot el que guardeu aquí es veurà en el dades/Downloads

Si necessiteu que alguna configuració més es guardi, obriu un tiquet al “Àrea de docència TIC” i ho avaluem.

Comandes
Podeu consultar la quota disponible a el vostre compte des de linux amb el script QUOTA i des de windows revisant l’espai de la F. 

Gestor de finestres al Linux: kde
Al sistema linux instal·lat actualment, tenim disponible el gestor de finestres kde.

 

Entorn de treball Windows

Hi ha tres unitats de xarxa:

 • Unitat F: és on estan les vostres dades, on heu de desar qualsevol fitxer que vulgueu conservar. No deseu res a l'escriptori . Els fitxers que es guarden en el perfil de Windows (escriptori) no es conserven entre quadrimestre i  a més, són susceptibles de ser esborrats en el mateix quadrimestre, si es detecten problemes. La carpeta Linux conté els fitxers del vostre compte quan utilitzeu Linux. Podeu consultar la quota disponible al Racó.
 • Unitat G: Hi ha programari instal·lat en xarxa.
 • Unitat I: Documentació, exemples i programes de les diferents assignatures.

 

Laboratoris especials per les assignatures de Sistemes Operatius

Els laboratoris especials per a les assignatures de Sistemes Operatius són: A5S103, A5S111 i A5S112.

Infraestructura i servidors relacionats 
Aquests equips estan connectats a la xarxa de la FIB (i a la resta d’Internet) a través d’un tallafocs que filtra el tipus d’accessos permesos.
Des dels PC cap a Internet només està habilitat l’accés http i https.
Cal tenir en compte que des de fora, no es permet l’accés a cap servei o equip de les aules de sistemes operatius per motius de seguretat. 

Ús dels laboratoris de Sistemes Operatius 
L'ús d'aquests laboratoris és retringit i només hi poden treballar els alumnes matriculats d'alguna de les assignatures de sistemes operatius. Els laboratoris disposen de diferents distribucions Linux i un Windows específic per una assignatura concreta.
A l'encendre un PC, veurem les diferents opcions d'arranc. Si escollim qualsevol de les opcions de "Càrrega" obtenim un sistema net com si estigués acabat d'instal·lar. Qualsevol canvi fet per un usuari anterior és eliminat. És la millor forma d’engegar els equips per tal d’assegurar-nos un bon funcionament.  Si fem servir qualsevol de les opcions “Arranc de disc intern”, l’ordinador arrenca de la partició escollida, mantenint les dades. D’aquesta manera es manté qualsevol alteració que s’hagi fet anteriorment a l'equip. 

 

FAQ's

Com funciona la Secure Shell (ssh) per a conectar-me a altres sistemes?

La sintàxi bàsica de la ssh és:
> ssh servidor -l nom_usuari 
Tingueu en compte que el format de text és diferent. Podeu pasar d'un format a un altre amb les comandes dos2unixunix2dosunix2win i win2unix. L'editor vi del Linux distingueix automàticament entre aquest dos formats. Les diferències consistèixen en:

 • Unix utilitza caràcters iso-latin-1 i separa les línies amb el caràcter cr (carriage return)
 • Windows també utilitza l'iso-latin-1 però separa les línies amb un nl (new line) i un cr
 • El DOS fa servir els caràcters cp850 i el salt de línia és nl/cr

Suport TIC FIB

Fes-nos arribar les incidències, dubtes, com aquelles recomanacions o temes que creguis que et falta informació o sobre més recursos TIC que es podrien posar en marxa per a facilitar el seguiment de la docència a la FIB.

Suport TIC FIB