Lloguer de Laboratoris d'informàtica

Esteu aquí

Categoria: 
Entorn de treball i suport a la docència
Dirigit: 
PDI

La FIB disposa de 21 laboratoris d'informàtica pensats per donar suport a la docència i formació de l'alumnat.

Aquests laboratoris poden ser reservats per organismes interns o externs a la UPC, sempre que hi hagi disponibilitat.

Utilització

La utilització està sotmesa a autorització prèvia mitjançant la petició escrita per part de la persona o institució interessada. El fet de fer la sol·licitud implicarà l'acceptació de les tarifes i les altres condicions establertes per la Universitat.

Per fer la petició de la reserva heu d'obrir un tiquet a https://peticions.utgcntic.upc.edu, especificant les següents dades:

Les quotes anteriorment establertes seran satisfetes prèviament a l'ús de les instal·lacions.

A les tarifes anteriors s'haurà d'afegir, en el cas de que sigui necessari, un suplement addicional per suport tècnic.

Les peticions de reserva s'han de fer amb 15 dies d'antelació com a mínim.

Les instal·lacions, després de la seva utilització, han de quedar en el mateix estat en el que es van trobar al seu començament.

L'horari d'utilització és de 8:00 a 21:00 hores de dilluns a divendres. En cas de necessitar els espais fora d'aquest horari, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

La FIB no es fa responsable de problemes excepcionals aliens a la Facultat, com el tall de subministrament elèctric o la fallada de la xarxa acadèmica (RedIRIS).

Preus Lloguer

Espai

Tarifa

per hores

Tarifa

1/2 dia

Tarifa

1 dia

Laboratoris d'informàtica 71€ 407€ 814€

 

Per a cursos de Postgrau i Màster de més de 100 hores de duració la tarifa per a entitats del Grup UPC i entitats vinculades a la UPC serà de 40€/h.

Aquests preus són sense IVA.

Suport TIC FIB

Fes-nos arribar les incidències, dubtes, com aquelles recomanacions o temes que creguis que et falta informació o sobre més recursos TIC que es podrien posar en marxa per a facilitar el seguiment de la docència a la FIB.

Suport TIC FIB