Servidors dedicats a la docència

Esteu aquí

Categoria: 
Infraestructura
Dirigit: 
Estudiant
PDI

A la FIB disposem actualment dels següents servidors dedicats a la docència:

  • Servidors de bases de dades: disposem de varis servidors per donar suport a les asssignatures relacionades amb bases de dades i que tenen instal·lats els següents motors de bases de dades: oracle, mysql, postgres i hadoop (NOSQL). Donen suport a classes de laboratori d'assignatures del departament d'ESSI.
  • Servidors de gestió d'imatges: quatre servidors amb S.O. linux, encarregats de l'emmagatzematge i gestió de les imatges que tenim als laboratoris d'informàtica de la FIB.
  • Servidors de correu electrònic: tres servidors gestionen i donen suport al correu dels estudiants i a llistes de distribució docents i d'administració.
  • Servidors d'aplicacions web: disposem d'un conjunt de servidors que ofereixen diferents aplicacions web relacionades amb la docencia com: intranet, webs col·laboratives (wikis, bscw), web per l'aprenentatge de bases de dades(learnsql), web per l'aprenentatge de criptografia etc.
  • Servidors Cloud docent FIB: disposem d'un conjunt de servidors que donen l'emmagatzematge i la gestió de servidors virtuals per ús docent d'assignatures dels departaments d'AC i ESSI.

Tots aquests servidors formen part de la xarxa d'emmagatzematge de la FIB que mostrem en el següent esquema:

 

 

 

La FIB disposa de


470
Pc
26
Servidors físics
74
Servidors virtuals
7
Tallafocs
1508
Punts de Xarxa
29
Punts de Xarxa sense fils

Suport TIC FIB

Fes-nos arribar les incidències, dubtes, com aquelles recomanacions o temes que creguis que et falta informació o sobre més recursos TIC que es podrien posar en marxa per a facilitar el seguiment de la docència a la FIB.

Suport TIC FIB