La Xarxa

Esteu aquí

Categoria: 
Infraestructura
Dirigit: 
Estudiant
PAS
PDI

Els equips informàtics de la FIB es comuniquen a través de la xarxa local que s'estén des de l'edifici de la Facultat (B6) als laboratoris d'informàtica del edificis A5, B5 i C6. A través d'aquesta xarxa podem accedir a la XarxaUPC (xarxa informàtica de la UPC). Aquesta xarxa informàtica de la UPC, i per extensió també la de la FIB, formen part de Internet. A més estem connectats a la xarxa d'investigació i2cat i la XSF (xarxa sense fils de la UPC).

 

Les característiques d'aquesta xarxa són:

Tenim una xarxa ràpida i homogènia

La xarxa està composta per equips de la mateixa marca (CISCO Systems), cosa que millora el rendiment, evita incompatibilitats i facilita enormement les tasques de manteniment i gestió.
Tota la xarxa utilitza la mateixa tecnologia (Ethernet 10/100/1000), i tots els equips son commutadors gestionables.
Tot el nucli (backbone) de la xarxa utilitza tecnologia Gigabit Ethernet (1 Gbps) o enllaços compostos d'un 1Gb. A més a més, amb els equips actuals, tots els punts de xarxa de tota la FIB son commutats i funcionen a 1Gb.

Tenim un CPD d'alta disponibilitat

Des de finals de juny de 2013, tots el servidors de la FIB es troben al CPD (Centre de Processament de Dades) d'UPCNet,. Aquest CPD d'alta disponibilitat compta amb la tecnologia més moderna de xarxa, sistemes elèctrics, sistemes d'alimentació ininterrompuda i grups electrògens. Aquest entorn ens garanteix un 100% de funcionament al llarg de tot l'any.

Tenim una xarxa fiable

L'actual disseny de la xarxa fa que tots el commutadors tinguin doble connexió física. A més a més, el router esta composat per un stack de 2 commutadors, que permet una alta disponibilitat del routing en cas de caiguda d'un dels equips.

Tenim una xarxa segura

Tenim una xarxa totalment commutada. Els commutadors permeten detectar la presència a la xarxa d'equips no autoritzats, amb la capacitat d'arribar a bloquejar el port on s'ha connectat aquest equip.

També disposem d'un conjunt de firewalls en alta disponibilitat a les diferents xarxes de la FIB que afegeixen més seguretat als diferents serveis oferts.

Doble connexió amb la troncal

La xarxa de la FIB disposa de doble connexió física a la troncal de la UPC. Aquests dos enllaços, a més, van a routers diferents de la troncal, cosa que ens garantitza l'accés a l'exterior en cas de fallada d'un d'ells o fallada elèctrica al campus.
Aquest dos enllaços són a 1Gb full-duplex i es fa balanceig de càrrega d'aquestes línies.
El protocol d'enrutament s'ha actualitzat de RIP per OSPF, que és un protocol molt més potent i que introdueix molt menys tràfic a la xarxa. Un altre avantatge és que el temps de convergència és molt més petit. A més, permet moltes més capacitats d'enrutament com l'ús de màscares d'amplada variable(VLSM).

Routers d'alta disponiblitat

El nucli de la xarxa actual està compost per 2 commutadors de nivell 3  configurats en mode stack. Aquests commutadors són capaços de donar tant servei a commutadors com a routers.
Com a routers, qualsevol d'ells és capaç de donar el servei d'enrutament en cas de fallada de l'altre. A més aquests equips ens permetran incorporar a la xarxa noves tecnologies com 10Gb i donar serveis avançats tals com multicastOSPFPoE, IPv6 o VoIP.

Esquema de la xarxa:

 

Suport TIC FIB

Fes-nos arribar les incidències, dubtes, com aquelles recomanacions o temes que creguis que et falta informació o sobre més recursos TIC que es podrien posar en marxa per a facilitar el seguiment de la docència a la FIB.

Suport TIC FIB