Cloud docent FIB

Esteu aquí

Categoria: 
Infraestructura
Teletreball
Dirigit: 
Estudiant
PDI

Durant el curs 2016-2017 s'ha posat en marxa una infraestructura de cloud (Autoservei de màquines virtuals) per oferir un servei de Servidors Virtuals amb Sistema Operatiu Linux per a que els estudiants de determinades assignatures puguin desenvolupar les seves pràctiques amb les instàncies virtuals.

El servei ofereix la possibilitat de crear, configurar, modificar i esborrar servidors virtuals Linux a un grup d'estudiants, amb accés des de la UPC o la VPN si estem fora de la UPC.
Els servidors virtuals estan basats en una plantilla predefinida. Els estudiants poden instal·lar/desenvolupar el seu software sobre aquests servidors.
Els professors responsables de les assignatures són els que poden demanar l'accés per la seva assignatura.

Les característiques del servei són les següents:

  • El número de servidors virtuals proporcionat està condicionat pels recursos hardware disponibles.
  • Els estudiants són responsables de les màquines virtuals, de tot el que passi en elles i des d'elles.
  • Les màquines virtuals no disposen de servei de backup.
  • A final de quadrimestre els servidors virtuals seran esborrats.

El programari de gestió d'aquest servei és OpenNebula i és accesible a través de la web https://virtech.fib.upc.edu

Documentació d'ús del cloud privat - Virtech

Suport TIC FIB

Fes-nos arribar les incidències, dubtes, com aquelles recomanacions o temes que creguis que et falta informació o sobre més recursos TIC que es podrien posar en marxa per a facilitar el seguiment de la docència a la FIB.

Suport TIC FIB