Josep Fernandez Ruzafa, elegit degà de la FIB segons els resultats provisionals

Esteu aquí

Els resultats definitius de les votacions a degà de la FIB es faran públics el dia 2 de juny.

Divendres 28 de maig a les 9.59 h s'ha tancat la urna electrònica i s'ha procedit a l'escrutini dels vots, del qual ja es pot consultar l’acta.

Josep Fernandez Ruzafa ha estat reelegit per ser el degà de la FIB els propers quatre anys, segons els resultats provisionals proclamats per la junta electoral de les votacions que han tingut lloc del 25 al 28 de maig. Josep Fernandez, únic candidat en aquestes eleccions.

La proclamació definitiva de Josep Fernandez Ruzafa com a candidat electe serà el 2 de juny, un cop finalitzat el període de reclamacions. Segons els resultats provisionals, el percentatge de participació global de la comunitat FIB en aquestes eleccions de degà, que per primera vegada s’han fet per urna electrònica, ha estat d’un 13,8 %, mentre que el 2017 va ser del 6,6 %. En total, s’han emès 392 vots (dels quals 251 han estat a la candidatura).

Pel que fa als diferents sectors de la comunitat FIB, ha votat:
(entre parèntesis informació del 2017)

  • Professorat doctor amb vinculació permanent (PDI-A): 54,14 % (43,27 %) 
  • Resta de Personal Docent i Investigador (PDI-B): 19,7 % (14,75 %)
  • Estudiantat de grau i màster universitari: 7,18 % (0,51 %)
  • Personal d’Administració i Serveis (PAS): 34,1% (77,36 %)