Fi de l’ús de la mascareta, tornada de la vida universitària

Esteu aquí

A la vista de les noves mesures publicades per les autoritats sanitàries i de l'avaluació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) de la UPC, la mascareta deixa de ser obligatòria en els edificis de la UPC.

comunicat FIB

Consegüentment, pel que fa a l'exercici de l'activitat acadèmica, la mascareta deixa de ser obligatòria tant per als estudiants com per al professorat.

La mascareta continua sent obligatòria als espais UPC en les següents situacions:

  • l'ús compartit d'un ascensor, i
  • per a les persones que siguin positives o
  • que presentin una simptomatologia compatible amb la COVID-19.

La mascareta és recomanable en aquelles situacions en què s'acumulin persones, no es pugui mantenir la distància en tot moment i/o la ventilació de l'espai no sigui l'òptima.

Trobareu tota la informació a https://www.upc.edu/ca/portalcovid19/portalcovid19

Gràcies a la dedicació de l'estudiantat, professorat i personal d'administració i serveis hem superat aquests dos anys de restriccions i confinaments, mantenint la qualitat de la formació i el rendiment acadèmic. 

Equip deganal