Comunicat sobre el canvi en la presencialitat de les assignatures

Esteu aquí

La resolució SLT/612/2021, de 5 de març, actualitza les mesures en matèria de salut pública, i permet incrementar el nivell de presencialitat en les classes de teoria dels centres universitaris.

comunicat FIB

En aplicació d'aquesta resolució, us informem que:

Grau en Enginyeria Informàtica

A partir del proper dilluns 15 de març de 2021, les classes de teoria de les assignatures de 2n curs s'impartiran també en modalitat presencial (és a dir al Q3 les assignatures BD, CI, EDA, PE, SO i al Q4 les assignatures AC, EEE, IDI, IES, XC). Les classes de problemes i laboratori de les assignatures de 2n curs es mantenen en modalitat presencial.

La resta d'assignatures del GEI mantindrà l'organització actual.

Excepcionalment, en cas que fos pertinent, una assignatura de 3r o 4t del GEI podria impartir alguna sessió de teoria de forma presencial. En aquest cas, serà el mateix professorat de l'assignatura qui us informarà de quina de les sessions programades es realitzaria de forma presencial.

Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

A partir del proper dilluns 15 de març de 2021, les classes de teoria de les assignatures de 2n curs s'impartiran també en modalitat presencial. Les classes de problemes i laboratori de les assignatures de 2n curs es mantenen en modalitat presencial.

La resta d'assignatures del GCED mantindrà l'organització actual.

Màsters

En aplicació d'aquesta resolució, excepcionalment i en cas que fos pertinent, alguna assignatura del MEI, MIRI, MAI o MSEC podria impartir alguna sessió de teoria de forma presencial. En aquest cas, serà el mateix professorat de l'assignatura qui us informarà de quina de les sessions programades es realitzarà de forma presencial.

A tots els estudiants matriculats

Teniu a la vostra disposició 5 aules/laboratoris per seguir, al mateix Campus, les classes en línia que tingueu consecutives a classes presencials. Al Racó trobareu tota la informació i el procediment de reserva d'aquests espais.

Us recordem que cal seguir en tot moment les mesures d'autoprotecció, és a dir:

  • Ús correcte de mascaretes en tot moment.
  • Higiene de mans.
  • Mantenir la distància interpersonal.
  • Registrar-se en totes les sessions presencials de T, P o L a l'aplicatiu SOCAQUI, indicant de forma acurada el seient que ocupeu en cada classe.
  • Respectar les mesures sanitàries indicades per les autoritats, tant a les aules com en la resta d'espais del Campus (sala d'estudis, biblioteca, aules pel seguiment de la docència en línia, bar, ....)

 

Únicament actuant d'una forma responsable podrem controlar la pandèmia, reduir l'impacte en la salut de la comunitat i reduir les restriccions socials actuals.

Cuideu-vos, i tingueu cura dels vostres.

Equip deganal de la Facultat d'Informàtica de Barcelona