Ajuts UPChelps 2022-2023

Esteu aquí

Ajuts UPChelps per subvencionar les despeses de matrícula per a alumnes de grau, màster i doctorat.

Els ajuts UPChelps tenen com a objectiu subvencionar les despeses de matrícula per a alumnes de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que compleixen els requisits i que puguin acreditar documentalment dificultat sòcio-econòmica.

Els ajuts eximiran del pagament dels crèdits matriculats, les taxes o les matrícules de tutoria, segons el cas, en el quadrimestre en que s'ha concedit l'ajut, sempre que aquests no estiguin ja coberts per cap altra beca, prestació o ajut.

Sol·licita la teva beca fins al 31 de desembre de 2022 mitjançant la seu electrònica de la UPC.

UPChelps