XXVI Convocatòria d'Ajuts del CCD

Esteu aquí

A partir del 26 de febrer i fins al 5 d'abril estarà oberta la XXVI Convocatòria d'Ajuts del CCD per a Activitats de Cooperació corresponents a 2018.

Aquesta convocatòria, que està oberta des del 26 de febrer, s’adreça a tots i totes les membres de la comunitat universitària i s'orienta a donar suport a projectes en què intervingui directament estudiantat, PDI o PAS de la UPC. La convocatòria impulsa col·laboracions amb ONGD, administracions, universitats o altres entitats, orientades a facilitar la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. S'estructura en:

  • Projectes de cooperació per al desenvolupament. S'hi poden presentar, per exemple, propostes de projectes a desenvolupar sobre el terreny, recerca per al desenvolupament, col·laboració amb universitats o centres de recerca, propostes que tinguin per objectiu combatre la pobresa i l’exclusió, tant a nivell internacional com local.
  • Propostes d’Educació per al Desenvolupament i activitats de sensibilització. S'hi poden presentar, per exemple, propostes que tinguin per objectiu apropar les problemàtiques globals a l'aula, elaboració de materials o documentació, propostes de jornades o altres activitats a desenvolupar als centres de la UPC amb l'objectiu de sensibilitzar sobre les desigualtats.

Podeu veure el conjunt d'activitats que van rebre suport en la passada convocatòria a: www.upc.edu/ccd/ca/accions-al-sud 

Aquesta convocatòria -que restarà oberta fins al proper dia 5 d'abril- es nodreix dels fons provinents de la Campanya UPC 0’7%, que suma les aportacions voluntàries de personal i d'estudiantat als recursos que hi dedica la UPC.

Podeu trobar la informació completa del procés de presentació de sol·licituds a la web del CCD (www.upc.edu/ccd/ca).

Consulta les bases de la convocatòria en aquest pdf.