Premis WONNOW 2021

Esteu aquí

CaixaBank i Microsoft Ibèrica convoquen la 4a edició dels premis WONNOW amb l'objectiu de contribuir a una presència femenina igualitària amb la masculina en tots els àmbits de la societat.

Els premis ajuden a promoure, posar en valor i estimular l'excel·lència, tant acadèmica com personal, de les dones estudiants universitàries de carreres amb menys presència femenina de l'àrea de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, donant visibilitat social a l'esforç, tenacitat i capacitat de la dona en aquests camps. També contribueixen al foment de les vocacions científiques i tecnològiques en nenes i adolescents, promovent així no sols la igualtat de gènere, sinó ajudant a solucionar l'escassetat general de vocacions científiques i tecnològiques.

Es valorarà l'expedient acadèmic de l'alumna i la trajectòria personal, educativa, professional i social, així com la participació en projectes, recerques, treballs de tipus professional, premis, etc.

Premis

  • Un premi en metàl·lic de 10.000€
  • 10 beques remunerades per a treballar durant 6 mesos a CaixaBank.
  • Participar en un programa de mentoring de la mà de Microsoft Ibèrica.

La data límit per les inscripcions és el 13 de juny.