Karina Gibert, nova directora d’IDEAI

Esteu aquí

El dia 18 de febrer de 2021 va culminar el procés de relleu de la direcció d’IDEAI amb el nomenament de la Sra. Karina Gibert com a nova directora d’IDEAI.

IDEAI és el centre específic de recerca en Intel.ligència Artificial i Ciència Intel.ligent de Dades de la UPC, compta amb 65 investigadors permanents i fou creat l’octubre de 2017 i és en aquests moments el centre de recerca en IA més gran d’Espanya. Al febrer de 2018 el Sr. Cecilio Angulo va prendre possessió com a primer director del centre per un mandat de tres anys, i ara IDEAI inicia el seu segon trienni sota la direcció de la Sra. Karina Gibert.

La direcció d’IDEAI és rotativa entre els grups de recerca que el conformen, que actualment són 7 i la governança descansa en un equip directiu que inclou representants de tots els grups de recerca d’IDEAI. 

Karina Gibert va jugar un paper molt actiu en la creació del centre i ha format part de l’equip directiu des dels inicis, en representació del seu grup de recerca KEMLG, Knowledge Engineering and Machine Learning group. És catedràtica d’Intelligent Data Science i Artificial Intelligence i especialista en extreure valor estratègic de les dades per donar suport a la presa de decisions i molt activa en recerca aplicada principalment a la salut, el mediambient i la sostenibilitat i la transformació digital. També té una gran preocupació pel foment de talent femení en l’àmbit STEAM i per la  superació del sostre de vidre de les professionals i científiques de l’àmbit de la Intel.ligència Artificial.

Desitgem tots els èxits i encerts a la Karina Gibert i agrair al Cecilio Angulo tota la feina realitzada durant aquests anys.