Eleccions a degà de la FIB: votacions del 25 al 28 de maig

Esteu aquí

La campanya electoral de les eleccions a degà de la FIB va finalitzar el passat dijous 20 de maig.

Josep Fernandez, candidat únic al càrrec, ha tancat la setmana de campanya electoral amb una trobada amb el professorat presentant el seu programa d’actuació, “Impuls per la transformació”, i convidant a la participació activa de la comunitat FIB.

Les votacions, que s’efectuaran mitjançant urna electrònica a través de la Seu Electoral UPC, s’inicien el dimarts 25 de maig a les 10 h i finalitzen el divendres 28 de maig a les 9.59 h. Per votar cal identificar-se amb la identificació única UPC.
Atès que la votació és a través d’urna electrònica amb targetes criptogràfiques, l'escrutini s'iniciarà a les 10.45 h del divendres 28 de maig i la Junta electoral es reuneix a les 11.45 h per fer la proclamació provisional del resultats i del candidat electe.

En aquestes eleccions estan cridades a votar 2.840 persones de la comunitat FIB:

  • 266, professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat (PDI-A)
  • 132, resta de personal docent i investigador (PDI-B)
  • 2.269, estudiantat de grau i màster universitari (EGM)
  • 173, membres del personal d’administració i serveis (PAS).

El mateix divendres 28 de maig, es fa la proclamació provisional del candidat electe i alhora comença el període de reclamacions contra la proclamació provisional.

L'1 de juny a les 12.00 h finalitza el període de reclamacions i dimecres 2 de juny es duu a terme la proclamació definitiva del candidat elegit.

 

Procediment electoral

El procediment ordinari d’elecció a degà o degana de la FIB es regeix pel Reglament electoral de la Universitat, per la Normativa de votació amb urna electrònica i pel Reglament de la FIB.

L’article 25 del Reglament de la FIB estableix que el degà o degana és elegit per sufragi universal, lliure, directe, secret i ponderat pels membres de la comunitat universitària inclosos als censos electorals del centre entre el professorat amb vinculació permanent a la Universitat i vinculat al centre.

El vot per a l’elecció de degà o degana és ponderat per sectors de la comunitat universitària. La ponderació que regula l’article 25 del Reglament de la FIB per aquests sectors és:

    a) Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat: 51

    b) Personal docent i investigador, no inclòs al sector a): 14

    c) Estudiantat de grau i màster universitari: 24

    d) Personal d’administració i serveis: 11

Es proclama degà o degana en primera volta el candidat o candidata que aconsegueix el suport de més de la meitat dels vots ponderats a candidatures emesos vàlidament.

Degut a que les eleccions a degà o degana 2021 compten amb una sola candidatura, únicament es farà una primera volta.