El 8 de juliol es donen de baixa els comptes d'alumne

Esteu aquí

A partir del 8 de juliol es donaran de baixa els comptes d'alumne (Xarxa de PC (Windows i Linux)).

Els comptes dels PC dels Laboratoris es posaran a disuser i els perfils de Windows, l'escriptori i el directori home de linux s'esborraran.

Tornareu a tenir comptes a partir del 9 de setembre.

Els comptes de correu electrònic no es donen de baixa, per llegir el correu des de fora de la FIB podeu fer servir el WebMail, o bé, seguir les instruccions que hi ha a: www.fib.upc.edu/ca/la-fib/serveis-tic/correu-destudiant.