e-Consulta a l'estudiantat - curs 2020-2021 - 1r quadrimestre

Esteu aquí

Del 25 de novembre al 21 de desembre romandrà obert el període per respondre la consulta adreçada a tot l'estudiantat.

e-consulta-estudiants

La UPC ha posat en marxa el mes de novembre una consulta a l'estudiantat de grau i màster matriculat el primer quadrimestre del curs 2020-2021 per conèixer l'opinió sobre la docència no presencial a causa de la pandèmia per COVID-19. El termini per respondre-la finalitza el 21 de desembre. 

La consulta també conté preguntes sobre diferents aspectes de les assignatures, com ara el sistema d'avaluació, la comunicació amb el professorat, la càrrega de treball, els recursos disponibles i la satisfacció global en relació amb l'assignatura.

L'estudiantat ha rebut un correu electrònic amb un enllaç per poder respondre la consulta, que s'ha iniciat el 25 de novembre i finalitza el 21 de desembre. En cas de no haver-la rebut, l’estudiantat pot notificar-ho per correu electrònic a .

e-enquestes de docència