Convocatòria Préstecs UPC Alumni 2018-19

Esteu aquí

El programa de Préstecs UPC Alumni proporciona oportunitats de futur als estudiants de la UPC, amb la qual cosa trenca les barreres econòmiques que els dificulten l'accés a la formació superior.

L'objecte de la convocatòria és facilitar a l'estudiantat de la UPC que puguin realitzar una estada internacional, com ara un Erasmus, elaborar un treball de fi de grau (TFG) a l'estranger o similars, així com cursar estudis de grau al Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS), mitjançant un préstec UPC Alumni promogut per UPC Alumni conjuntament amb el Consell Social de la UPC. Aquest préstec ha de servir per finançar les despeses relacionades, com ara les de matrícula, allotjament o transport.

Es premia l'excel·lència i es té en compte les dificultats econòmiques per a l'accés a aquest ajut.

Convocatòria 2018. Consulta les bases.

Termini per presentar sol·licituds: Del dia 4 de juny al dia 29 de juny.

Més informació al web d'UPC Alumni: https://alumni.upc.edu/ca