Convocatòria Premis d'Associacions UPC 2019

Esteu aquí

Participes en una associació? Treballeu constantment per crear projectes genials? Doncs ara el teu treball pot tenir premi! Segona convocatòria Premi Associacions UPC.

Requisits

  • Associacions d’estudiantes i estudiants de la UPC inscrites al registre d’associacions UPC
  • Activitat d'almenys 5 anys vinculada a un centre docent, acreditada i avalada per aquest.
  • L'objecte o fi social de l’associació ha de tenir relació amb la UPC o el seu camp d’activitat
  • Estar composta i dirigida per estudiantat UPC
  • Activa durant el curs 2018-2019.

Criteris de selecció

  • Originalitat de la proposta i adequació als valors de referència.
  • Implicació de l’estudiantat en la vida universitària.
  • Foment de la paritat entre sexes i de la participació de les dones. Es tindran especialment en compte els aspectes relacionats amb la coeducació, el foment i la participació de les dones en estudis de la UPC i projectes de difusió STEM a etapes educatives inicials.
  • Foment de l’associacionisme, projectes col·laboratius i accés obert.
  • Imatge de la UPC i implicació amb l’entorn.


Presentació de candidatures
Des de l'1 de juliol fins al 20 de setembre de 2019

Dotació
3 Categories amb un premi de 1.000 €