Convocatòria Premis a Associacions UPC 2021

Esteu aquí

Oberta la 4a edició de la Convocatòria del Premi a associacions de l'estudiantat de la UPC.

La UPC convoca la 4a edició del premi adreçat a les associacions d’estudiants de la UPC per acord CG/2021/03/32, amb l’objectiu de reconèixer i promoure l’associacionisme d’aquest col·lectiu, la seva implicació i el foment dels valors inspiradors de la vida universitària.

Requisits

 • Associacions d’estudiants de la UPC inscrites al registre d’associacions UPC que acreditin una activitat d’almenys 3 anys vinculada a un centre docent o avalada per aquest.
 • L’objecte o fi social de l’associació ha de tenir relació amb la UPC o el seu camp d’activitat.
 • L’associació ha d’estar formada i dirigida per estudiantat de la UPC.
 • Activa durant el curs 2020-2021.

Presentació de candidatures

Des del 15 de juliol fins al 15 d'octubre de 2021, mitjançant la seu electrònica de la UPC, incloent les següents dades:

 • Nom de l'associació.
 • Finalitat social.
 • Composició.
 • Dades de contacte i bancàries.
 • Memòria sobre un projecte que s’hagi desenvolupat durant el curs 2020-2021 que tingui relació amb els valors basats en els principis inspiradors de la vida universitària reflectits a l’article 5.5 dels Estatuts de la UPC: llibertat, democràcia, justícia, solidaritat, igualtat d’oportunitats, sostenibilitat i respecte a la pluralitat.

Dotació dels premis

Es convoquen tres premis amb una dotació de 1.000 € cadascú.

Criteris de valoració

 • Originalitat de la proposta i adequació als valors de referència.
 • Implicació de l’estudiantat en la vida universitària.
 • Foment de la paritat entre sexes i de la participació de les dones. Es tindran especialment en compte els aspectes relacionats amb la coeducació, el foment i la participació de les dones en estudis de la UPC i projectes de difusió STEM a etapes educatives inicials.
 • Foment de l’associacionisme, projectes col·laboratius i accés obert.
 • Imatge de la UPC i implicació amb l’entorn.

La Comissió resoldrà la convocatòria abans del 30 de novembre de 2021.

Més informació de la convocatòria al web de la UPC.