Convocatòria "Beques Nacho Navarro" 2018/2019

Esteu aquí

En memòria del Prof. Nacho Navarro, el Departament d'Arquitectura de Computadors atorgarà 2 beques per a titulats de la FIB que s'inscriguin en el màster MIRI a l'especialitat Computer Networks and Distributed Systems o High Performance Computing

Per sol·licitar la beca cal presentar el formulari de petició de beca, l'expedient acadèmic de l’estudiant i còpia DNI/NIE. a l'administració del Departament d'Arquitectura de Computadors (Edifici D6, 2a planta), a l'atenció de Meritxell Freixa, abans del 13 de juliol. S'ha ampliat el termini fins al 26 de setembre!

Els destinataris de les beques són els estudiants de la FIB(UPC) ja graduats que vulguin fer el Màster MIRI (FIB) dins de les dues especialitats del DAC:

  • Computer Networks and Distributed Systems
  • High Performance Computing

L'import de les beques és del 50% del cost de la matrícula de l’estudiant durant el primer any del màster (engloba primer i segon quadrimestre).

Més informació al web dels màsters de la FIB