Comunicat FIB: adaptació activitat acadèmica

Esteu aquí

Comunicat respecte a l'adaptació de l'activitat acadèmica de la FIB en les dues pròximes setmanes. 

Informació actualitzada 20 d'octubre

Per donar compliment a la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020 de la Generalitat de Catalunya, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, i de conformitat amb les indicacions del rectorat de la UPC, tota la docència teòrica presencial s’ha de passar a format virtual.

La necessitat d’impartir totes les classes de teoria en modalitat no presencial provoca en alguns cursos del GEI i en els màsters horaris fragmentats pel que fa a la presencialitat, i genera situacions que van contra la finalitat (la reducció de la mobilitat) de la pròpia mesura.

Davant d’aquest escenari hem d’ajustar l’organització d’algunes titulacions respecte el que us vaig comunicar el passat divendres 16 d’octubre.

Aquests canvis són efectius a partir de demà dimecres 21 d’octubre i fins el proper divendres 30 d’octubre, ambdós inclosos.

Grau en Enginyeria Informàtica

 • Les assignatures obligatòries comunes del Q1 al Q4 (Q1: F, FM, IC, PRO1; Q2: EC, M1, M2, PRO2; Q3: BD, CI, EDA, PE, SO; Q4: AC, IDI, IES, EEE, XC) s'impartiran amb els grups de teoria de forma no presencial i amb els grups de laboratori de forma presencial.

 • La resta d’assignatures (les obligatòries PROP i PAR, les assignatures d'especialitat i les assignatures optatives)  passen a impartir-se de forma totalment no presencial

Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

 • Totes les assignatures impartiran els grups de teoria de forma no presencial i els grups de laboratori de forma presencial.
  Nota: A conseqüència dels protocols d'actuació de la UPC davant de casos confirmats de COVID-19, totes les activitats acadèmiques dels grups de 1r i 2n del GCED s'impartiran de forma no presencial.

Màster en Enginyeria Informàtica

 • La docència de totes les assignatures serà no presencial a excepció del laboratori de SEU.

Master in Innovation and Research in Informatics

 • La docència de totes les assignatures serà no presencial. L’assignatura OS realitzarà activitat de laboratori presencial durant aquesta setmana al seu horari establert (dimarts i divendres).

Master in Artificial Intelligence

 • Totes les activitats acadèmiques impartides per les 3 Universitats participants (UB, UPC i URV) passa a ser no presencial.

Màster de Formació del Professorat de Secundària, ESO, Batxillerat i FP

 • Manté la docència en l'actual modalitat semipresencial i compacta seguint la planificació prevista.

 

En totes les titulacions s'ha d'habilitar, en la mesura del possible, algun mecanisme per facilitar el seguiment no presencial de les activitats presencial, com ara el sistema de streaming (classe híbrida).

Com sempre cal comunicar a l'estudiantat via el Racó i/o Atenea la informació detallada de l’adaptació de la vostra assignatura per les dues properes setmanes, així com els enllaços perquè es connectin a les sessions no presencials i híbrides.

Lamentem els inconvenients que aquest ajust pugui ocasionar, i restem a la vostra disposició per qualsevol consulta.

 

Informació 14 d'octubre 

Recentment el Departament de Salut ha manifestat la necessitat de reduir la mobilitat i la interacció entre persones durant 15 dies amb la finalitat per contenir l'índex de contagi per Covid-19.

En aquesta direcció el Consell Interuniversitari de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya han emès comunicats en què recomanen, com a línia general, impartir les classes teòriques en modalitat no presencial, i les classes pràctiques i de laboratori en modalitat presencial.

A la vista de la situació informem dels criteris generals amb els quals la Facultat d’Informàtica de Barcelona farà la disminució de la presencialitat durant les dues pròximes setmanes:

 • Les assignatures que actualment s’estan impartint: 
  • en modalitat presencial (amb classes de teoria, problemes i laboratoris presencials) es passaran a impartir en mode semipresencial: com a criteri general els grups de teoria de forma no presencial i els grups de laboratori de forma presencial.
  • en modalitat semipresencial (una part de les activitats en fan presencialment i l’altra part de forma no presencial) i les que s’imparteixen completament de forma no presencial, mantenen el format actual.
 • La nova organització es posa en marxa a partir del pròxim dilluns 19 d’octubre i es manté fins al 30 d’octubre de 2020. Per tant aquesta setmana es manté l'activitat acadèmica en el mateix format que fins ara.
 • El professorat de cada assignatura us informarà via Racó o Atenea del detall de l’adaptació de l’assignatura durant les dues pròximes setmanes.
 • L’avaluació es manté en mode presencial segons el calendari previst actualment (dies 4, 5, 6, 9 i 10 de novembre).
 • Donat el nombre significatiu d’estudiants que estan actualment confinats, estem treballant per habilitar sistemes que permetin seguir en línia aquelles activitats de laboratori en què sigui possible. Us informarem de com progressa aquesta mesura.

Aprofitem per informar-vos que hem habilitat el mecanisme de seguiment de l'assistència a classe i traçabilitat via el Racó. Trobareu més informació en el missatge publicat al mateix Racó.

Perquè aquest esforç doni resultat, tots nosaltres hem d’actuar de forma responsable limitant l’activitat social i sortint del nostre domicili únicament per les activitats essencials.

Tot esperant que les mesures adoptades assoleixin l’objectiu esperat, us agraïm per endavant la responsabilitat i l'esforç de tothom.